Informasjonsplikten har grenser i pasientskadesakerInformasjonsplikten har grenser i pasientskadesaker

Krav på Pasientskadeerstatning?

Informasjonsplikt og pasientskade

Høyesterett har avgjort at det ikke var informasjonssvikt å la være å informere om forhøyet risiko for sykdom.

Saken Høyesterett behandlet, dreier seg om en mann som var til undersøkelse med mistanke om hjertesykdom. Han fikk hjerteinfarkt bare tre måneder etter undersøkelsen. Han mente at helsepersonellet burde informert ham om at han hadde en noe forhøyet risiko for hjertesykdom. Dommen ble avsagt 30.03.17.

Du kan lese dommen i sin helhet her.

- Etter vår oppfatning har Høyesterett avsagt en god dom, sier fungerende avdelingsdirektør og leder for juridisk avdeling i NPE, Jan Storvik på NPEs nettsider.

Høyesterett konkluderte med at det ikke var grunnlag for å informere mannen om dette. Man må skille mellom informasjon om sykdomstilstander som en pasient har og informasjon om risiko for fremtidig sykdom, skriver Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) på sin nettside.

Det er viktig at pasienten får god og riktig informasjon om sykdommen sin i møte med helsetjenesten, men det er klare avgrensninger i plikten viser den ferske dommen fra Høyesterett.

Kritikere av dommen mener at pasienter som har forhøyet risiko for en sykdom bør få vite dette når de er hos legen med bekymring om akkurat denne sykdommen. Å gå til legen vil ellers kunne skape en falsk trygghet hos pasientene om at deres helse er god når den i realiteten ikke er det.

Lurer du på om du har krav på erstatning etter informasjonssvikt, eller andre pasientskader, bør du kontakte erfarne advokater. Våre advokater har siden 1987 hjulpet skadelidte med å få erstatning etter pasientskader og alle andre typer personskader. Kontakt oss idag og hør hvordan vi kan hjelpe deg i din sak.

Kontakt oss