Advokat og partner Nora Løvøi Bjørnstad forteller at det kan bli veldig dyrt å takke ja til feil spesialist etter en personskade.Advokat og partner Nora Løvøi Bjørnstad forteller at det kan bli veldig dyrt å takke ja til feil spesialist etter en personskade.

Lurer du på om du har en sak?

Ikke si ja til feil sakkyndig – det kan bli dyrt

Hvis du eller noen du kjenner blir utsatt for en ulykke har vi et råd: Ikke si ja til å bli undersøkt av en spesialist som forsikringsselskapet foreslår - uten å få hjelp av advokat.

Det er viktig å snakke med en advokat før du takker ja til en sakkyndig som forsikringsselskapet foreslår. Noen kan ha en binding til selskapet, som gjør at erklæringen er for streng. Da risikerer du å få avslag på saken, selv om du har krav på erstatning, sier advokat og partner Nora Løvøi Bjørnstad i Advokatfirmaet Robertsen.

Det er mange eksempler på skadde som blir vurdert av sakkyndige som er partiske, og som ikke en gang undersøker pasienten før de avviser årsakssammenheng mellom ulykke og skade.

Selskapene har rådgivende leger som brukes fast. Advokaten opplyser at disse sakkyndige ofte kommer frem til avslag i sakene som vurderes.

-        Hvis man får et godt begrunnet avslag fra selskapet da, vil mange tenke. Ja, ja da er det sånn det er - selv om de faktisk har krav på erstatning.

Noen sakkyndige avslår nesten alltid

Dersom man tror at man får en varig skade, og at det vil påvirke inntekt er det lurt å ringe oss. Første samtale er gratis, og vi har lang erfaring med å veilede skadelidte slik at de får riktig erstatning.

-        Vi har et erfaringsarkiv hvor vi skriver ned kommentarer fra alle spesialister som vi er kontakt med. Vi kjenner til 5-10 sakkyndige leger som man vet at vil komme frem til negativt utfall nesten uansett hva den skadde har blitt utsatt for. Det mener jeg at ikke er godt nok. Det gjør at mange som har rett på erstatning får avslag på uriktig grunnlag. Mange vil miste kravet sitt, og det er ikke bra, sier Nora Løvøi Bjørnstad.

Sakkyndiges rolle

Når skaden er stabil, vil man to år etter ulykken innhente en sakkyndig erklæring fra en legespesialist. Denne sakkyndige legen får oversendt dokumentene, og innkaller skadelidte til undersøkelse.

Sakkyndige vurderer hvorvidt plagene man har, har sannsynlig sammenheng med ulykken hvor man ble skadet. Så vurderes omfanget av plagene – og om skadelidte vil få varig medisinsk invaliditet. Den sakkyndige legen vurderer den resterende arbeidsevnen, og hva slags arbeid som er mulig for den skadde å gjøre. Så skrives en erklæring ut fra det standardiserte mandatet.

-        Når erklæringen fra sakkyndige foreligger, er den sentral for å fremme et erstatningskrav, forklarer Løvøi Bjørnstad.

- Ikke la deg undersøke uten bistand av advokat 

Det mest vanlige i en sak, er at man kommer enighet med forsikringsselskapet om hvilken spesialist man skal bruke. Så betaler selskapet for det. I utgangspunktet bør alle ha en sakkyndig hvis de har fått en varig skade. Det er viktig å få dokumentert grunnlag for tapt inntekt, som følge av skaden.

-        Mitt viktigste råd her er: Ikke la deg undersøke av en spesialist som selskapet foreslår uten å ha konferert eller få bistand fra advokat, sier advokaten.

- Når skal man ringe til advokat?

- Hvis man har blitt alvorlig skadet i en ulykke, er det best å kontakte advokat så snart som mulig, svarer Nora Løvøi Bjørnstad.

Hvis du har blitt skadet på jobb, i trafikken eller i en annen ulykke, kontakt oss for en gratis samtale i dag. Vi har over 30 års erfaring med personskade, og oppnår best mulig resultater for våre klienter.  

Ta kontakt med advokat Nora Løvøi Bjørnstad på mail nlb@robertsen.no hvis du har spørsmål - eller ring oss på tlf. 22122480. Få hjelp i din sak nå.

Kontakt oss