Diagnosetabber kan gi krav på erstatning hvis de gir en pasientskade. Diagnosetabber kan gi krav på erstatning hvis de gir en pasientskade.

Lurer du på om du har en sak?

Flere fikk erstatning etter diagnosetabbe

– Pasienter med symptomer på hjerneslag skal ikke til legevakt. De skal rett inn på sykehus, er klar beskjed fra OUS-overlege Anne Hege Aamodt. Diagnosetabber kan gi alvorlige skader og krav på erstatning.

Fire av ti søknader om pasientskadeerstatning etter sviktende hjerneslagdiagnose på legevakt fikk medhold, viser data Dagens Medisin har innhentet fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

12.000 rammes av hjerneslag hvert år i Norge. Det tilsvarer rundt 40 nye tilfeller hver dag, ifølge tall fra Helsedirektoratet.

Har du fått pasientskade? Kontakt oss her.

158 av 272 hjerneslag-saker som NPE behandlet i perioden 2013-2017 var relatert til behandlingssvikt ved sykehus. Nest flest saker var knyttet til håndteringen på legevakt. Av dem fikk 21 av 55 hjerneslag-saker medhold, skriver Dagens Medisin.

Den viktigste grunnen for erstatning hos hjerneslagrammede var sviktende diagnostikk, som gjaldt i 76 av 92 medholdssaker. Svikt i behandling førte til erstatning i 13 saker.

OUS-overlege Anne Hege Aamodt, som også er leder av Norsk nevrologisk forening, mener at det er urovekkende at så mange slagpasienter har fått skader på grunn av forsinket diagnose ved legevakten. Hun regner med mørketall.

– Vi opplever hver uke at pasientforløpene ikke er gode nok på grunn av uhensiktsmessig organisering. Det haster å få på plass en bedre slagorganisering, sier Aamodt.

En av Norges fremste eksperter på hjerneslag, professor emeritus David Russell, beskriver de viktigste varselsymptomene i Tidsskriftet for Den norske Legeforening: Halvsidig svekkelse eller nummenhet i ansikt, armer eller bein, vansker med å tale eller forstå enkle setninger, forbigående blindhet eller synsforstyrrelser og plutselig, intens hodepine.

Hvis du har fått en pasientskade, vil du kunne ha krav på erstatning for det økonomiske tapet som pasientskaden har gitt deg. Dette tar tid og kan være en veldig belastende prosess. Det lønner seg derfor ofte å bruke en advokat som har erfaring med pasientskadesaker til å fremme saken din.

Vi er eksperter på pasientskade, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss i dag, og hør hvordan vi kan hjelpe deg i din sak.

Fakta

· Hjerneslag er årsak nummer én til uførhet, årsak nummer én til innleggelse ved sykehjem og årsak nummer tre til dødsfall i Norge.

· Hjerneslag er også årsaken til, eller en viktig medvirkende årsak, til omlag halvparten av alle demenstilfellene, ifølge LHL.

Kilde: Dagens Medisin, Norsk pasientskadeerstatning (NPE), Helsedirektoratet og LHL.

Kontakt oss