Feilmedisinering av blodfortynnende medisiner har gitt store erstatningsutbetalingerFeilmedisinering av blodfortynnende medisiner har gitt store erstatningsutbetalinger

Lurer du på om du har en sak?

Feilmedisinering av blodfortynnende medisiner

Feilmedisinering har gitt 55 millioner kroner i erstatningsutbetalinger fra NPE de siste ti årene, bare for blodfortynnede medisiner.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har utbetalt 55 millioner de ti siste årene etter feilmedisinering med blodtynnende medikamenter. Feil medisinbruk resulterte i pasientskade i form av hjerneslag, hjerteinfarkt og blodpropp i lunger/bein/armer, ofte med varige lammelser og i verste fall død.

NPE opplyser at 55 millioner erstatningskroner er fordelt på 94 saker som ga medhold:

  • • Pasienten fikk ikke blodfortynnende medisin, eller fikk det for sent (50 %)
  • • Doseringen var feil: For høy eller for lav (25 %)
  • • De blodfortynnende medikamentene ble gitt i for kort eller for lang tid (20 %)

I 81 av 94 saker som ga medhold var et sykehus ansvarlig for medisinering. Feilmedisineringen skjedde som regel i forbindelse med kirurgiske inngrep. I 13 av de 94 aktuelle sakene fikk pårørende medhold for at erstatningssøkerne døde, ifølge NPE.

De fleste sakene gjelder legemidlene blodfortynnende medisiner som ofte f.eks. gis til hjertepasienter: Marevan, Klexane og Albyl-E. Blodfortynnende medisiner er legemidler som krever stor nøyaktighet i bruk og nøye oppfølging.

Har du fått pasientskade? Kontakt oss her.

Over 100 000 nordmenn bruker blodfortynnende medisiner for å forebygge blodpropp, ofte ved atrieflimmer eller etter et hjerteinfarkt. Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk sier til ABC Nyheter at legene må følge opp pasienter, også de som får den nye typen blodfortynnende midler. For høy dose gir risiko for blødninger og for lav dose gir risiko for blodpropp, så dosen må være helt riktig.

Ni av ti legemiddelrelaterte dødsfall meldt inn til Legemiddelverket er knyttet til bruken av tre grupper av medisiner: blodfortynnende, legemidler som virker på nervesystemet og kreftmedisiner og legemidler som virker på immunsystemet, skriver Dagens Medisin.

Hvis du har fått en pasientskade, vil du kunne ha krav på erstatning for det økonomiske tapet som pasientskaden har gitt deg. Dette tar tid og kan være en veldig belastende prosess. Det lønner seg derfor ofte å bruke en advokat som har erfaring med pasientskadesaker til å fremme saken din.

Vi er eksperter på pasientskade, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter. Kontakt oss i dag, og hør hvordan vi kan hjelpe deg i din sak.

Kontakt oss