Frikort forenkles fra 2021

Endret frikortsordning

Fra 1. januar 2021 ble ordningen med frikort forenklet. Egenandelstak 1 og 2 er slått sammen til et nytt egenandelstak. Det nye, samlede egenandelstaket er 2460 kroner.

I følge helse- og omsorgsminister Bent Høie vil sammenslåingen forenkle og forbedre frikortordningen ved at dagens to egenandelstak blir til ett. Høie sier videre at dette er en sosial reform som gjør at de pasientene som i dag har høyest helseutgifter, sparer svært mye penger, og raskere får frikort.

Frikortordningen har tidligere bestått av to ulike egenandelstak. Et nytt felles egenandelstak vil bedre skjerme pasientene og brukerne som har høyest utgifter til helse. Ett egenandelstak er en forenkling for brukerne ved at de kun må forholde seg til én frikortordning. Sammenslåingen vil også øke brukers rettsikkerhet ved at det blir enklere å finne frem i regelverket.

Brukerne tjener på endringen

De 188 000 pasientene i Norge med høyest helseutgifter vil spare over 2170 kroner i året hver på endringen. Samlet vil 590 000 brukere tjene på denne ordningen, og får om lag 1300 kroner i lavere utgifter i snitt.

Et nytt sammenslått egenandelstak vil omfatte alle tjenester som inngikk i tidligere tak. 

Du finner frikortet ditt, kan sjekke registrerte egenandeler og endre kontonummeret ditt på helsenorge.no. Husk at de fleste behandlere har mulighet til å sjekke om du har frikort ved å bruke Helsedirektoratets spørretjeneste.

I dag kan egenandeler fra behandling hos lege, fysioterapeut, psykolog, poliklinikk, laboratorium og røntgeninstitutt gi opptjening til frikort. Det kan også egenandeler for legemidler på blå resept, enkelte tannbehandlinger, enkelte rehabiliteringsopphold og enkelte behandlingsreiser til utlandet.

Kontakt oss