26.08.2015: Botox-behandling kan ha gitt HIV

188 pasienter ved UNN er i fare for å ha blitt smittet.

(Aftenposten:) Botox-behandling kan ha gitt alt 188 pasienter ved Universitetssykehuset i Nord-Norge risiko for HIV-smitte, etter at sykehuset brukte samme sprøyte på flere pasienter. Botox-behandlingen har ikke fulgt de krav som stilles til hvordan slik injeksjon skal utføres.

Universitetssykehuset har sendt ut en pressemelding der de melder om feilbehandlingen. I pressemeldingen vurderer UNN risikoen for at noen er blitt smittet som svært liten, og opplyser at sykehuset heller ikke kjenner til at noen som har gjennomgått denne behandlingen i UNN, er smittet. Alle pasienter som har mottatt Botox-injeksjoner fra 2009 til 2015 tilbys gratis blodprøve for å avkrefte eller bekrefte eventuell smitte.

Les Aftenpostens artikkel her

Har du fått smitte som en følge av feilbehandlingen, kan du kreve pasientskadeerstatning. Det kan også være grunnlag for erstatning hvis frykten for smitte medfører helse- og ervervsmessige konsekvenser.

Hvis du skal kreve erstatning etter en pasientskade bør du vite at utgifter til advokat dekkes av NPE, når bistanden dreier seg om selve erstatningsberegningen.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med pasientskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss