Har du vært utsatt for en trafikkulykke?

21.12.16: Advarer mot trafikkulykker i julestria

Trafikkulykker florerer når julestresset øker samtidig som veiene er glatte. Trygg Trafikk advarer mot de mange trafikkulykkene som skjer på juleveiene.

(Trygg Trafikk:) Det advares mot den økning i antallet trafikkulykker som skjer i juletiden, mens veiene er glatte og mange har mye de skal rekke. Dels skjer trafikkulykker fordi mange ønsker å komme seg hurtgist mulig fram, dels fordi fullastede biler oppfører seg annerledes enn de gjør i det daglige, og dels fordi det kan være flere ruspåvirkede sjåfører i trafikkbildet enn ellers.

Les hele pressemeldingen her

Trafikkulykker i jula er ikke annerledes enn trafikkulykker ellers, og kan resultere i alvorlige personskader som kan ødelegge det som skulle være en hyggelig familiehøytid.

Har du vært utsatt for en trafikkulykke og skal fremme et krav om erstatning må du ikke akseptere det første tilbudet du får, men la spesialiserte advokater vurdere om du kan ha krav på mer. Våre advokater har lang erfaring med personskade- og erstatningsrett. Kontakt oss idag, og hør hvordan vi kan bistå deg så du får erstatningen du har krav på.

Kontakt oss