19:08.2015: Viktig for rettssikkerheten

Hvorfor Advokatforeningens aksjon er viktig for rettssikkerheten, og de offentlige salærsatsen må økes i bl.a. saker om pasientskade.

På mandag aksjonerer advokatene i Advokatforeningen, ved at de ikke vil delta i fengslingsmøter. Aksjonen har sin bakgrunn i at den offentlige salærsatsen har blitt så akterutseilt at den er en trussel mot rettssikkerheten. Aksjonen er sammenlignbar med hva britiske advokater gjorde for en tid tilbake. Vi støtter Advokatforeningens aksjon, og håper den medfører en positiv endring slik at flere aksjoner ikke blir nødvendige.

Den offentlige salærsatsen er i dag kr 970,- pr time. I møter med de henholdsvise danske og svenske advokatforeninger, har Oslo krets i den Norske Advokatforeningen tidligere fått opplyst at dette tilsvarer mellom to tredjedeler til halvparten av hva den offentlige salærsatsen er i våre naboland. Det skulle ikke være noen grunn til at Norge verdsetter rettshjelp og rettssikkerhet så mye lavere enn hva Danmark og Sverige gjør.

Justisministeren har til nå ikke vist vilje til å imøtekomme Advokatforeningens krav, og omtaler konsekvent salærsatsen som advokatenes «lønn», og at man må være fornøyd med kr 970,- i lønn. Denne feilen er gjentatt av flere journalister, og viser en manglende forståelse på hva en salærsats egentlig er. Hadde advokaten hatt kr 970,- i lønn, ville man ikke aksjonert. Salæret er imidlertid advokatfirmaets brutto inntektsgrunnlag, og alle utgifter og avgifter i forbindelse med advokatgjerningen skal dekkes ved denne inntekten. Salæret er dermed på ingen måte sammenlignbart med advokatens lønn.

For en times betalt bistand etter nåværende offentlig salærsats, vil advokaten sitte igjen med netto litt over kr 200,-. De offentlige organene reduserer i tillegg antallet timer som advokaten rent faktisk får betalt for, slik at det er mange timers arbeid for advokaten som det i realiteten ikke betales for. Når man tar hensyn til de kuttene som det offentlige foretar, så sitter advokaten ofte igjen med mellom kr 50-100,- pr time faktisk jobbet i en konkret sak. Jeg kjenner ikke til noen yrkesgrupper med sammenlignbart utdannelsesnivå som har lønn i nærheten av dette.

Så lenge salærsatsen er så lav som i dag, er det umulig å basere en advokatgjerning utelukkende på offentlig salærsats. Man risikerer å jobbe svært mye, uten at man får betalt for det man faktisk gjør. Det er ingen andre yrkesgrupper som forventes å jobbe så mye gratis for staten som advokater gjør etter reglene for fri rettshjelp.

I personskadesaker merkes dette særlig i pasientskadesaker, hvor deler av prosessen er håndtert gjennom reglene for fri rettshjelp. Norsk Pasientskadeerstatning er ikke tilbakeholdne med å foreta svært skjønnsmessige, og flere ganger uforståelige, kutt i advokatenes salærkrav. Dette har medført at de advokatene som kan velge bort pasientskadesaker, gjør det. De erfarne advokatene, som har mulighet til å velge bedre betalte oppdrag, vil velge å gjøre dette. Taperne blir klientene, folk som ikke har mulighet til å betale for advokatbistanden de trenger.

Den offentlige salærsatsen, og praktiseringen av denne av det offentlige, har dermed blitt en trussel for rettssikkerheten i Norge. Det er på høy tid at det aksjoneres, vi ønsker Advokatforeningen lykke til, og håper justisministeren finner fornuften.

Klikk her for å komme til Advokatforeningaksjonens Facebookgruppe

Kontakt oss