15.09.2015: Skolebarn utsatt for sykkelulykker

Trygg Trafikk maner til bevissthet og forsiktighet rundt nye regler på skoleveien


(Trygg Trafikk:) Regjeringen har åpnet for at de yngste barna skal kunne sykle til skolen. For å unngå trafikkulykker og trafikkskader, må dette følges opp av trygge skoleveier, bevissthet fra foreldre og en mer systematisk trafikkopplæring i skolen, mener Trygg Trafikk.

– Trygg Trafikk er positiv til at flest mulig barn skal kunne gå og sykle til skolen. Vi er likevel kritiske til endringen som gir foreldrene ansvaret for barnas sykling til skolen, sier opplæringssjef Kristin Eli Strømme i Trygg Trafikk. Strømme mener dette står i kontrast til ansvaret skolene fortsatt har for barnas sikkerhet på skoleveien.

De nye reglene innebærer at skolens ordensreglement fortsatt kan inneholde anbefalinger for trafikksikkerhet. Trygg Trafikk mener at disse må utformes av skolene, i tett samarbeid med foreldrene. Mange skoler tolker imidlertid reglene som et uttrykk for ansvarsfraskrivelse.

Vurderer du å la ditt barn sykle til skolen, bør du være bevisst på særlig følgende tips fra Trygg Trafikk:

  • Vurder barnets skolevei (fartsnivå, trafikkmengde, sikthindringer, kryss/rundkjøringer)
  • Barn bør være mellom 10 og 12 år før de sykler alene i komplisert trafikk
  • Det er lurt å sykle mye sammen før barn sykler alene
  • Sørg for at sykkelen har riktig og lovpålagt utstyr som virker


Les hele artikkelen fra Trygg Trafikk her.

Hvis ditt barn får en trafikkskade ogg skal kreve erstatning bør du vite at utgifter til advokat dekkes av det forsikringsselskapet som har ansvaret for bilen som forårsaket skaden.

Kontakt oss