Forsikringsoppgjør:
Fire Feller fra Forsikringsselskapene

13.01.2016: Fire feller du bør unngå

Slik vil forsikringsselskapene nekte deg erstatning

I personskadesaker kan det ofte være langt vanskeligere enn man skulle tro å få erstatning. Selv med skader som får store konsekvenser for den enkelte, så opplever mange at forsikringsselskapene er veldig tilbakeholdne med å betale erstatning. Dette har sammenheng med hvordan forsikringsselskapene leser journalene til den som er blitt skadet, og er noe som den enkelte ikke tenker på til vanlig. I denne artikkelen skal vi se på noen – litt tabloidiserte – problemer du kan støte på og som har betydning for hvordan forsikringsselskapene vurderer din skadesak:

1. Du har vært syk eller skadet en gang tidligere

Hvis du har vært til legen på grunn av en sykdom eller skade før ulykken inntraff, så vil selskapet se på hvordan det kan bruke dette som argument for at du uansett ville ha blitt syk og falt ut av arbeid, selv om ulykken ikke hadde skjedd.

2. Ulykken din er ikke dramatisk nok

Ulykken din må være stor og dramatisk nok til å ha det som juridisk omtales som «skadeevne». Hvis forsikringsselskapet ikke mener at det har vært en dramatisk nok ulykke til å gi deg varige skader, vil selskapet gjerne engasjere sakkyndige som skal si at ulykken din ikke har vært kraftig nok. Ta derfor gjerne bilder fra ulykkesstedet, eksempelvis av bilene som var innblandet slik at du kan fremlegge bevis for skadene på bilene.

3. Du har ikke dratt til lege straks etter ulykken

Har du vært i en ulykke må du sørge for å komme deg til legevakten med en gang. Hvis du ikke drar til lege straks etter ulykken og får alle plagene dine nedskrevet i journalen, så vil forsikringsselskapet bruke dette som et argument for at du ikke fikk noen plager etter ulykken. I enkelte saker, som eksempelvis ved whiplash/nakkesleng, så blir selskapene også ofte hørt med et slikt argument

4. Du syter ikke nok

Hvis du trosser plagene dine og prøver å jobbe som før, eller ikke oppsøker lege jevnlig, så vil forsikringsselskapet hevde at du er blitt helt frisk etter ulykken. Hvis du så krever erstatning for plagene dine fra ulykken, vil selskapet hevde at plagene må skyldes noe annet.

Du må derfor gå til lege eller behandler jevnlig og få smertene dine skrevet ned i journalen i alle fall i et år, halvannet etter ulykken. Du må imidlertid aldri gi uttrykk for at du er frisk eller helt bra. Gi aldri uttrykk for at du har blitt frisk.

* * * * *

Hvis du har bommet på noe av dette, er erstatningssaken din straks vanskeligere å nå frem med. Det er imidlertid fortsatt ikke umulig, men du er da enda mer avhengig av en advokat som kjenner til hvordan saken din skal gripes an. Forsikringsselskapene leser journaler slik fanden leser Bibelen, men sånn burde det strengt tatt ikke være…

Hvis du har en forsikringssak og lurer på om du trenger bistand, kan du kontakte oss for en uforpliktende samtale.

Kontakt oss