11.12.2015: Trafikkulykker etterforskes for dårlig

Riksadvokaten får rapport som slakter politiets etterforskning ved dødsulykker

(TV2:) Riksadvokaten har fått presentert en rapport som viser hvordan det står til med politiets etterforskning av trafikksaker rundt om i landet. Arbeidsgruppen som har laget den 150 sider lange rapporten, har gjort flere alvorlige funn som har gjort at Riksadvokaten krever umiddelbar reaksjon ved landets politidistrikter.

Arbeidsgruppen hadde gått gjennom de alvorlige trafikkulykkene i 2012, tilsammen 231 ulykker. Det omfatter blant annet 139 dødsulykker, 13 tilfeller med selvvalgt død i trafikken og 37 saker med betydelig personskade. I rapporten påpekes flere alvorlige feil og mangler med etterforskningen, herunder bl.a. manglende alkotesting, rekonstruksjoner og oppfølging av vitner.

- Dette er først og fremst tragisk for de familiene som har mistet nærstående, og som sitter igjen med mange ubesvarte spørsmål som politiets etterforskning kunne gitt svar på, sier advokat Skansbo til TV2.

De aller fleste som får trafikkskader, får ikke alvorlige skader. Og av de som får alvorlige skader, så blir svært mange av disse igjen helt friske. Noen av dem som får en trafikkskade blir imidlertid dessverre ikke friske igjen, og mange av disse sliter både privat og på jobb. For disse kan erstatningsoppgjøret etter trafikkskaden være helt avgjørende for hvordan resten av livet blir - i alle fall økonomisk.

youtube_video_preview
Kontakt oss