Fri rettshjelp prioriteres ikke

08.10.2015: Forslaget til statsbudsjett

Negativt for skadelidte og rettssikkerheten

Forslaget til statsbudsjett for 2016 er lagt fram, og med en alt for liten økning i satsene for fri rettshjelp og en betydelig reduksjon i bevilgningene til Kontoret for Voldsoffererstatning, er Regjeringens forslag ikke noen hyggelig lesning for de skadelidte. Nok en gang demonstrerer en norsk regjering at rettssikkerhet ikke er et prioritert satsningsfelt.

For de skadelidte, og særlig de som ikke lenger er i stand til å jobbe etter at de har fått en personskade, så er adgangen til god rettshjelp helt avgjørende for deres og deres familiers økonomiske fremtid. Dersom de ikke kan få tilstrekkelig med bistand, vil de ikke få erstatningene de har krav på. Statsbudsjettet, slik det er foreslått av Regjeringen, gjør ikke denne prosessen lettere for de skadelidte som allerede er i en vanskelig situasjon.

I høst aksjonerte Advokatforeningens medlemmer for å rette oppmerksomheten mot at satsene for fri rettshjelp over lang tid reelt sett har blitt redusert i forhold til pris- og kostnadsveksten ellers i samfunnet. Ved å nekte å bidra til fengslingsmøter i noen byer i en uke, håpet man at Regjeringen ville forstå hvor akterutseilt og nedprioritert ordningen for fri rettshjelp har blitt i Norge.

Les mer om hvorfor Advokatforeningens aksjon er viktig:
19:08.2015: Viktig for rettssikkerheten
11.06.2015 : Farlig utvikling for fri rettshjelp

Regjeringen svarte med uttalelser som vitnet om manglende forståelse for at en salærsats ikke er advokatens lønn, men firmaets driftsinntekter. Videre svarte regjeringen med å beskylde advokatstanden for å bare ønske å mele sin egen kake – en beskyldning som ikke kan brukes mot andre yrkesgrupper, men som kan brukes med et visst populistisk håp mot advokater. Det siste svaret er i forslaget til statsbudsjett, hvor økningen på kr 25,- i salærsatsen på ingen måte bøter tilstrekkelig på den effektive nedgangen salærsatsen har hatt i forhold til prisveksten i de senere år. Ingen av Regjeringens svar viser noen forståelse for betydningen av en god rettssikkerhetsmessig ordning for de svakeste i samfunnet.

Advokatforeningen har i en pressemelding anklaget regjeringen for å skape et klasseskille med dette forslaget til statsbudsjett. Advokatforeningens generalsekretær, Merete Smith, gjør oppmerksom på at rettsstaten stadig blir mer utilgjengelig for svake grupper i samfunnet, og at forslaget til statsbudsjett ikke bidrar til å korrigere dette.

-Økonomien blir stadig mer avgjørende for hva slags rettshjelp folk får, og rettsstaten blir stadig mer utilgjengelig for svake grupper i samfunnet. Regjeringens budsjett driver utviklingen videre i den retningen og forsterker klasseskillet i norske rettssaler, uttaler Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith i pressemeldingen.

Les Advokatforeningens pressemelding her.

Kontoret for Voldsoffererstatning reagerer også på kutt i sine beviligninger. I forslaget til statsbudsjett for 2016, tar Regjeringen bort alle de 10 millionene som er igjen av ekstrabevilgningen KFV fikk etter 22. juli 2011. Kuttene vitner om manglende forståelse av hvordan en personskadesak fungerer. Det er nå man begynner å se hvilke skader som er varige blant voldsofrene fra særlig Utøya, og hvor forsinket disse blir i sine studier på grunn av terrorangrepet. Det er dermed nå og i tiden fremover, svært mange av disse vil kunne fremme betydelige erstatningskrav. Dersom Kontoret for Voldsoffererstatning ikke bevilges penger til å håndtere disse erstatningskravene, vil dette gå ut over alle voldsofre som søker om voldsoffererstatning.

Les Kontoret for Voldsoffererstatnings reaksjon på forslaget her

Forslaget til statsbudjsett er dermed ingen gode nyheter for de skadelidte. Nå er det opp til Stortinget å vise at I alle fall de vet hvor viktig rettssikkerheten er for borgerne I et land. Skal man imidlertid trekke noen konklusjoner fra tidligere regjeringers behandling av de same spørsmål, kan man ikke ha høye forventninger. Da bør det komme nye aksjoner fra Advokatforeningen.

Kontakt oss