Er du blitt skadet på jobb?

01.11.16: Fallulykker utgjør halvparten av arbeidsulykkene

Innenfor bygg- og anleggsbransjen er nesten halvparten av yrkesskadene forårsaket av fallulykker, ifølge Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet har publisert rapporten "Ulykker i bygg og anlegg 2015" som presenterer utviklingen vedrørende alvorlige arbeidsulykker i næringen. Nesten halvparten av arbeidsulykkene som er med i analysen er fallulykker. Fallulykker fra tak, gulv, stillas og stige utgjør mesteparten av fallskadene.

Det påpekes i rapporten at arbeidsulykkene stort sett kan forebygges ved bedre rutiner rundt bruk av utstyr, arbeid i høyden, avsperring og merking av farlige områder mv. Rapporten viser også at antall dødsulykker har gått ned i forhold til foregående år.

Hele artikkelen fra Arbeidstilsynet kan du lese her.

Hvis du har fått en yrkesskade etter en fallulykke, vil du ha krav på erstatning. Våre advokater kan hjelpe deg med å få erstatningen du har krav på. Vi anbefaler deg å ta en uforpliktende samtale med oss idag.

Du kan også lese mer om fallulykker her.

Kontakt oss