01.09.2015: Kjernejournalen kan sabotere

Utilsiktede feil kan ødelegge erstatningsoppgjøret

Omtrent 2,4 millioner nordmenn har nå fått egen kjernejournal. Kjernejournalen samler de viktigste helseopplysningene om deg, og inneholder kun viktige diagnoser og medisiner. Den vil inneholde en oversikt over de legemidlene du har fått utlevert på resept (både e-resept og papirresepter) i norske apotek. Kjernejournalen erstatter ikke journaler hos fastlege eller på sykehus, men skal gjøre det lettere for helsepersonell å sette seg inn i din medisinske historie.

En kjernejournal kan være en veldig god ide for helsevesenet, og kan være et livreddende hjelpemiddel for ambulansepersonell i akuttsituasjonen, men kjernejournalen kan også vise seg ødeleggende for den som krever erstatning etter en personskade hvis man ikke er påpasselig.

Nå melder nemlig Aftenposten om at det allerede er oppdaget ca.100 feil i opplysningene om hvor folk har vært innlagt. Som eksempel nevner Aftenposten at en kvinne fra Rogaland kunne lese at hun hadde vært innlagt ved en avdeling for rus og psykiatri i 2010. Kvinnen har en kjent somatisk diagnose, men har ingen diagnose innen psykiatrien.

Feilene som er oppdaget synes å skyldes at alle opplysningene knyttet til registrering av besøkshistorikk på sykehusene, legges inn i registeret manuelt. Her kan det oppstå menneskelig svikt i form av feilkoder for diagnoser og andre feil tastes inn. For et forsikringsselskap kan det være en gavepakke å finne slike journalfeil, og for en skadelidt et mareritt.

Hvis du krever erstatning etter en personskade, så har selskapet nemlig krav på å gjennomgå de relevante journalnotatene dine. Dette vil utvilsomt også gjelde for kjernejournalen din. Gjennomgangen gjøres for at selskapet skal kunne sette seg inn i din medisinske historikk, og for å vurdere hvilke plager som er kommet etter ulykken selskapet har ansvaret for og hvilke plager som ikke har noe med den ulykken å gjøre.

Forsikringsselskapene leser dine medisinske journaler slik fanden leser bibelen. Det er om å gjøre å finne hvilke journalnotater som kan vise at du egentlig ikke har fått noen varige skader, og dermed heller ikke har noen krav på erstatning. Hvis det ikke fungerer, vil selskapet prøve å finne holdepunkter i journalene for at du ville ha falt ut av arbeidslivet uansett, selv om ulykken ikke hadde skjedd. For et forsikringsselskap vil en journal med feil kunne være en gullgruve

Jeg har representert flere skadelidte som har funnet feil i sine journaler, og som forgjeves har forsøkt å få selskapet til å akseptere at det foreligger feil. Dette kan dreie seg om smerter fra høyre hånd som i en journal på merkelig vis har flyttet seg til venstre, eller om hoveddiagnoser som har blitt satt til underdiagnoser eller glemt. Fellesnevneren er at det er forferdelig vanskelig å få forsikringsselskapene til å akseptere at det er en feil i en journal, selv om legen i ettertid bekrefter dette. Da må det ofte til rettslige prosesser i saker som egentlig burde ha blitt løst langt enklere.

Er du blant dem som nå har fått kjernejournal, så bør du derfor lese nøye gjennom denne nå mens den fortsatt er fersk, og få korrigert alle feil mens kjernejournalen er ny. Drøyer du, kan det bli langt vanskeligere å få den rettet, og feil diagnoser slettet. Gjør du ikke det, og er uheldig senere, kan kjernejournalen og meningsløse tastefeil der plutselig ha gitt selskapet det som trengs for å avslå ditt erstatningskrav.

Kontakt oss