Forsvarsskade
må til retten

Tvist om forsvarsskade til retten

Vernepliktig soldat ble skadet under røykdykkingsøvelse. Først erkjente staten ansvar for yrkesskaden, men erkjennelsen ble trukket bare dager før saken skulle opp for retten. Nå må Nord-Troms tingrett behandle saken.

(Nettavisen iTromsø:) Mannen var 22 år gammel og avtjente førstegangstjeneste da han deltok i en røykdykkingsøvelse. Øvelsen besto i at soldatene skulle inn i et rom som ble fylt med røyk. Mannen fikk psykiske skader etter hendelsen, og meldte saken som yrkesskade til Statens Pensjonskasse. Han bistås av advokat Nora Løvøi Bjørnstad i Advokatfirmaet Robertsen. 

 – Det oppsto en konkret situasjon som gjorde at min klient ble veldig redd. Han hadde følgelig behov for å avbryte øvelsen og komme seg ut. Det bød på utfordringer siden han gikk først i laget, og de var på det stedet de var. Etter vårt syn fikk min klient en psykisk skade under øvelsen som har blitt varig, sier advokat Bjørnstad til nettavisen iTromsø.

Statens Pensjonskasse aksepterte først at det forelå en yrkesskade, og har bekreftet dette skriftlig overfor mannen. Da partene ikke kom til en enighet om hvilken erstatning mannen hadde krav på, og kort tid før saken skulle opp for tingretten, trakk imidlertid staten plutselig sin aksept av at det forelå en yrkesskade.

– Spesialistene sier at dette er en varig psykisk skade, og at det ikke ser ut til å bedre seg. Min klient har det ikke bra. Han er så dårlig at han har bedt om å få slippe å møte i retten. Tre spesialister har vurdert saken. Samtlige har i skriftlige erklæringer konkludert med at skaden er utløst av hendelsen i Forsvaret. Så jeg må si at jeg er overrasket over at det blir rettssak av dette, fortsetter Løvøi Bjørnstad. 

Artikkelen fra iTromsø kan du lese her (abonnementstjeneste). 

Saken behandles iNord-Troms tingrett 2.-3. oktober 2018. 

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

(Bilde er faksimile fra iTromsø, samt foto: Paul Paiewonsky)  

Kontakt oss