Svakhet i rapportering av pasientskaderSvakhet i rapportering av pasientskader

Pasientskader rapporteres ikke

Svakhet i Pasientskadesystemet

Det er store forskjeller helseregionene som forårsaker pasientskader. NPE, som utbetaler pasientskadeerstatning, har ikke noen rapporteringsplikt til Helsetilsynet. Dette er en svakhet, mener advokat Skansbo.

VG har gått gjennom erstatningsutbetalingene ved landets sykehus, og kan i dag vise stor forskjell mellom helseforetakene og regionene.

Tallene viser hvor mye skade hvert enkelt foretak har forvoldt i kroner - per pasient de behandler. VGs beregning er gjort ved å samkjøre pasientantallet ved helseforetakene med erstatningsutbetalingene.

Mens helseregionene de siste årene har slitt med sykehusøkonomien, har de også dekket den rekordstore «tabberegningen» fra 2006-2010: Da utbetalte de nær 2,8 milliarder kroner i erstatninger til tabberammede pasienter, ifølge NPE.

Advokat Thorsteinn Skansbo, ekspert i erstatningsrett og styremedlem i Advokatforeningen i Oslo, mener at det er en svakhet i systemet at det ikke er noen rapporteringsplikt fra NPE til Helsetilsynet i saker.

- Hvis det er noen mindre sykehus som har høy operasjonell rate, kan tyde på mange av de samme legene som utgjør risikoen for pasienten. Da blir det et spørsmål om helsetilsynet bør gå inn å granske disse forholdene, sett i sammenheng, sier Skansbo.

VG: "Sjekk sykehusenes erstatningsutbetalinger"

RBnett: "Stolt av å være best i landet"

Hvis du har fått en pasientskade, kan du ha krav på erstatning. Våre erfarne advokater kan hjelpe deg få erstatningen du har krav på. Kontakt oss idag.Kontakt oss