Saksøker kommunen for grov omsorgssvikt

Tre brødre krever erstatning fra Værøy kommune for grov omsorgssvikt, etter det de beskriver som en barndom preget av sult, grov vold, psykisk terror, omsorgssvikt, seksuelt misbruk og fyll. Advokatfullmektig Oda Fjon i Advokatfirmaet Robertsen representerer brødrene i Salten tingrett.

(Dagbladet:) De var opprinnelig seks søsken, to er nå døde. De tre gjenlevende brødrene har gått til søksmål mot Værøy. Før domstolen kan ta stilling til selve erstatningskravet, må den ta stilling til om det har gått for lang tid siden overgrepene skjedde til at brødrene kan kreve erstatning nå. Kommunen har påberopt seg at søksmålet er foreldet.

- Rettslig og moralsk ansvar

Advokatfullmektig Oda Fjon mener søksmålet ikke er foreldet juridisk, fordi det gikk lang tid før brødrene fikk tak i dokumentasjonen de trengte fra kommunen til å fremme et erstatningskrav. Hun påpeker også at kommunen har et moralsk ansvar til å ta ansvar for omsorgssvikten. - I en så alvorlig sak som dette, er det etter vår oppfatning urimelig at kommunen vil prosedere på foreldelse. Vi mener det klart foreligger svikt fra kommunens side.

"Ved å påberope seg foreldelse forsøker Værøy kommune å avskjære brødrenes mulighet til å fremme sitt erstatningskrav"

Advokatfullmektig Oda Fjon

Du kan lese hele artikkelen fra Dagbladet her. 

- Slag i trynet

I første dag i retten, prosederte kommunen på at saken var enkel og foreldet. Det fikk brødrene til å reagere sterkt. Til Dagbladet uttalte de: - Dette er ingen enkel sak, for oss er det et slag i trynet. Jeg vil ikke si så mye om far og mor, men Værøy kommune kunne grepet inn. Hovedskylden for vår oppvekst har Værøy kommune, fastslo Ronald Johansen.

Han fortalte om en barndom preget av mishandling, vold og seksuelt misbruk på den lille øya helt sør i Lofoten.

Les Dagbladets oppsummering av første rettsdag her.

Advokatbistand i erstatningssaker

Advokatfirmaet Robertsen har siden 1987 jobbet spesialisert med personskade-, erstatnings- og forsikringsrett. Våre advokater har lang erfaring med disse fagområdene, og oppnår jevnlig gode resultater for våre klienter. Hvis du lurer på om du har en sak, kan du kontakte en av våre advokater for en uforpliktende samtale.

Kontakt oss