Redd Utøya-ofrene glemmes

Ofrene fra Utøya vil mest sannsynlig ha et tap som langt overstiger grensen for hva de kan få i erstatning fra Voldsofferkontoret. Bistandsadvokat Skansbo mener dette er svært bekymringsverdig.

(VG:) Bistandsadvokat Thorsteinn Skansbo frykter for den økonomiske framtiden til de hardest rammede Utøya-ungdommene. Nå tar han til orde for at dagens tak i voldsoffererstatningen, som er på 3,2 millioner kroner, fjernes.

"Redd Utøya-ofrene glemmes"

Skansbo vil også at en eventuell lovendring får tilbakevirkende kraft - slik at den gjelder for de som ble rammet 22. juli. Flere bistandsadvokater har tatt til orde for at taket i erstatningsordningen fjernes.

Skansbo er bistandsadvokat for en overlevende fra Utøya, og er ikke fornøyd med uttalelsene fra justisdepartementet så langt i saken. Kommunikasjonssjef Gunnar A. Johansen har uttalt at departementet følger utviklingen, men at utgangspunktet er at lovendringer ikke har tilbakevirkende kraft.

- Jeg er bekymret for signalene fra departementet, og frykter at Utøya-ofrene i denne sammenhengen kan havne i glemmeboken når det har gått litt tid, sier Skansbo.

Kontakt oss