Mener Sandviken sykehus sviktet

Tvangsinnlagt mann rømte fra Sandviken Sykehus, og har siden vært borte. Trolig er mannen omkommet. Advokat fremhever at en grov uaktsomhet fra sykehusets side kan medføre krav om oppreisning for de etterlatte.

(Bergens Tidende:) Etterlatte kan få erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning ved en feilbehandling, men da kun som erstatning for faktiske utgifter. Skal en ha erstatning ut over det, for såkalt tort og svie, må en gå til sivilt søksmål mot sykehuset.

- En kan ha krav på oppreisning ved grov uaktsomhet fra sykehuset. Det tilsier at sykehuset må oppføre seg på en svært klanderverdig måte, sier advokat Thorsteinn Skansbo, som er spesialist på personskadeerstatning.

"Mener Sandviken sykehus sviktet"

Kontakt oss