Krev 100.000 kroner i oppreisning

Mann krever oppreisning fra lokalavis etter ufordelaktig dekning. Mannens advokat beskriver lokalavisens journalistikk som en svertekampanje.

(Fjordenes Tidende:) Skansbo meiner avisa hadde ei dekning som bar preg av ein kampanje mot Lægreid. Og advokaten reagerer på det han meiner er overdimensjonering. Som eksempel trekkjer han fram ein artikkel der det blir brukt ei kvart side på ein artikkel der journalisten hadde prøvd å ringe, utan å få svar.

"Krev 100.000 kroner i oppreisning"

Kontakt oss