Blodforgiftning ga pasientskade

Kjempet i fem år og vant

Mann fikk blodforgiftning, men legene trodde det var influensa. Mannen måtte gjennomgå flere amputasjoner etter feildiagnostiseringen. Likevel nektet NPE å betale ham erstatning før lagmannsretten tvang dem til det.

(GD:) Mannen gikk til en lege i Lillehammer med det som var en begynnende blodforgiftning. Legen sa det var influensa. Konsekvensen ble katastrofal: amputasjon av begge beina og hjerneskade. Nå får han endelig erstatning.

- I dommen konkluderer lagmannsretten med at det foreligger svikt i den helsehjelpen Arnestad fikk, fordi legen burde ha oppdaget at han hadde pneumokokkinfeksjon. Samtlige tre dommerne er enige om at han har krav på erstatning, men på ulikt grunnlag, sier advokat Thorsteinn Skansbo, som har bistått Arnestad.

"Kjempet i fem år og vant"

Mens to av dommerne mener at Arnestad ble feilbehandlet, mener den tredje dommeren at det ikke foreligger feilbehandling, men at skaden likevel er så stor at Arnestad har krav på erstatning etter rimelighetsregelen.

- Det at lagmannsretten også gir medhold i kravet etter rimelighetsregelen er spesielt gledelig. Her har Pasientskadenemnda med hud og hår kjempet mot pasientens interesse og lovgivers vilje. I forhold til dette spørsmålet er denne dommen prinsipielt viktig for norske pasienters rettigheter, sier advokaten.

I ettertid later NPE som om dommen ikke eksisterer, og vil fortsatt ikke gi erstatning etter rimelighetsregelen i lignende tilfeller.

Kontakt oss