Har de prestisje i den første rapporten?

Den rettsmedisinske kommisjonen får kraftig kritikke fra bistandsadvokat i terrorsaken for Oslo tingrett.

(VG:) Bistandsadvokat Thorsteinn Skansbo stiller spørsmål ved om rettsmedisinsk kommisjon har prestisje i å få gjennom den første psykiatrirapporten på Anders Behring Breivik.

- Det kan virke som kommisjonen har gjort et grundigere arbeid i å finne innvendinger denne gangen, enn de gjorde ved den første rapporten, sier Thorsteinn Skansbo

"Har de prestisje i den første rapporten?"

Kontakt oss