Brannmenn er utsatt for kreft som yrkesskade, og kjemper for erstatningBrannmenn er utsatt for kreft som yrkesskade, og kjemper for erstatning

Brannmenn får ofte kreft
Kjemper for yrkesskadeerstatning

Brannmenn kjemper for erstatning

Brannmenn får ofte kreft som yrkesskade, og opplever det vanskelig å måtte slåss for erstatning.

For to år siden ble brannmann Terje Sørensen (52) ved Nedre Romerike brannvesen rammet av prostatakreft. Nå kjemper han en kamp for å bevise at jobben som røykdykker er en årsak til kreftsykdommen.

- Jeg må nærmest bevise hvilken brann jeg fikk prostatakreft i, sier brannmannen med over 30 års fartstid i etaten.

- Brannfolk er i en slags mellomstilling. Svært skadelig påvirkning i yrket kan medføre at det godkjennes. På den andre siden gir ikke belastningslidelser og farefullt arbeid over lang tid dekning. De må bevise at det er faren ved yrket og ikke noe annet som har gjort dem syke, og det kan være vanskelig, sier advokat Thorsteinn Skansbo, som arbeider med forsikring- og erstatningsrett.

- Brannfolk gjør en viktig, samfunnsnyttig oppgave, og de burde få slippe å kjempe en slik kamp hvis de blir kreftsyke. Derfor bør det en lovendring til hvor kreft godkjennes som yrkessykdom for brannfolk og bevisbyrden snus, sier advokaten.

Dagsavisen: "brannmenn kjemper for skadeerstatning"

Har du fått en yrkesskade, kan du har krav på erstatning. Våre erfarne advokater hjelper deg i din erstatningssak.

Kontakt oss