personskadesiden

Skal du kreve erstatning etter yrkesskade?

Kontakt våre advokater

Yrkesskade erstatning

Våre advokater har spisskompetanse på yrkesskade- og erstatningsrett. La oss hjelpe deg få erstatningen du har krav på.

Yrkesskade medfører et krav om erstatning for den som er blitt skadet. Det er arbeidsgivers forsikringsselskap som er ansvarlig for å betale denne erstatningen, og dette påvirker som utgangspunkt ikke din arbeidsgiver på noe vis. Har du blitt utsatt for en arbeidsulykke, så må du sørge for at den blir meldt til både arbeidsgivers yrkesskadeforsikring, samt til NAV. Etter at skaden er meldt kan arbeidet med å sikre deg erstatning etter yrkesskaden begynne.

Det er lovpålagt for alle arbeidsgivere å ha yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Som arbeidstaker har du dermed en forsikringsmessig yrkesskadedekning som skal sikre deg slik at du ikke lider et økonomisk tap selv om yrkesskaden skulle sette deg ute av stand til å jobbe videre.

Fordi arbeidsgiver har egen yrkesskadeforsikring for arbeidstakerne sine, så vil ikke et krav om yrkesskadeerstatning påvirke arbeidsgiveren økonomisk på noe vis. Unntak kan tenkes der arbeidsgiveren er å bebreise for at det har skjedd en arbeidsulykke.

Erstatning etter yrkesskade omfatter flere erstatningsposter:

Forsikringsselskapene vil som regel prøve å redusere sitt erstatningsansvar så langt det lar seg gjøre. Både jussen og prosessen er komplisert i yrkessakdesaker, og det er veldig vanskelig å vite når du kan stole på den informasjonen selskapene gir og når selskapet prøver å lure deg. En advokat som har erfaring med yrkesskade- og erstatning vil kunne veilede deg i dette og sørge for at du får erstatningen du har krav på.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss
Din beskjed