personskadesiden

Har du fått PTSD etter en arbeidsulykke?

PTSD og Yrkesskade

PTSD som yrkesskade kan gi krav på erstatning. Du bør ikke stå alene i prosessen mot forsikringsselskapet hvis du skal kreve yrkesskadeerstatning. Våre advokater har spisskompetanse på yrkesskade- og erstatningsrett. Kontakt oss hvis du har spørsmål i din sak - enkelt, greit og helt uforpliktende.

PTSD (posttraumatisk stresslidelse) er en alvorlig angstlidelse som kan utvikle seg etter eksponering for en arbeidsulykke som fører til psykiske traumer. Arbeidsulykken må være såpass dramatisk at den har innebåret en trussel om død for arbeidstakere selv eller for andre. Hvis du har fått PTSD etter en arbeidsulykk kan du søke erstatning for yrkesskaden.

Den som har fått PTSD som yrkesskade etter en arbeidsulykke, sliter ofte med gjenopplevelser av ulykken gjennom «flashbacks» eller mareritt, unngåelse av stimuli knyttet til traumet, og økt spenningsnivå- for eksempel problemer med søvn, sinne, skvettenhet og hyperårvåkenhet. For at man skal kunne si at det foreligger PTSD, så må bl.a. symptomene vare i mer enn en måned og at PTSD de forårsaker betydelig svekkelse i sosiale, yrkesmessige eller andre viktige funksjonsområder.

Som man kan se av vilkårene for diagnosen, så vil en PTSD medføre store omveltninger for den som har fått en slik yrkesskade. Hverdagen blir tung å håndtere, både i jobbsammenheng men også i det private. Dette medfører at erstatningen kan bli betydelig, og det er derfor viktig at saken håndteres på en riktig måte.

I tillegg til dette kommer at du som har fått PTSD ofte vil kunne oppleve det problematisk å måtte forholde deg til forsikringsselskapet, korrespondansen og dokumentgjennomgangen som må til for å oppnå erstatning.

Du bør derfor engasjere advokat som er godt kjent med yrkesskadeserstatningssaker, og som kan hjelpe deg få den erstatningen du har krav på. Prosessen vil bli lettere for deg og mulighetene for til slutt å ha fått riktig erstatning vil også øke betydelig.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss