personskadesiden

Erstatning etter
posttraumatisk stresslidelse

Erstatning etter posttraumatisk stresslidelse

Våre advokater har spisskompetanse på yrkesskade og erstatning. La oss hjelpe deg idag.

Erstatning etter posttraumatisk stresslidelse bør kreves ved hjelp av advokat som har erfaring med yrkesskade- og erstatningsrett. Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en alvorlig angstlidelse som kan komme eksponering for svært dramatiske arbeidsulykker som utgjør en trussel om død for arbeidstakeren selv eller for andre.Diagnosestillingen er komplisert, og en sak om yrkesskadeerstatning må håndteres riktig overfor forsikringsselskapet for at du skal få erstatningen du har krav på. Derfor bør du bruke en advokat med riktig erfaring.

En posttraumatisk stresslidelse vil komme som en konsekvens av svært alvorlige og dramatiske arbeidsulykker. Det er en diagnose som medfører store omveltninger for den som rammes. Dette medfører at erstatningen kan bli betydelig, og det er derfor viktig at saken håndteres på en riktig måte. Du bør derfor engasjere advokat som er godt kjent med yrkesskade- og erstatningssaker, og som kan hjelpe deg få den erstatningen du har krav på.

Utgiftene til advokat ved yrkesskade dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en sak om erstatning etter trafikkskade? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss