personskadesiden

Skal du kreve erstatning
etter yrkesskade?

Erstatning for yrkesskade

Skal du kreve erstatning for yrkesskade, er det viktig at prosessen håndteres riktig. Hvis du ikke får riktige råd på riktig tidspunkt, risikerer du at du går glipp av erstatning du har krav på. Våre advokater har erfaringen du trenger for at du får riktig erstatning for din yrkesskade.

En yrkesskade er i lovverket definert som en skade som inntreffer "i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden". Som utgangspunkt kreves det også at det foreligger en arbeidsulykke, det vil si er en plutselig og uventet hendelse. Det kan også være en hendelse som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid. Det er du som har fått en yrkesskade, som må bevise at ulykken tilfredsstiller vilkårene i loven.

Hvis du skal kreve erstatning for yrkesskade, må du i tillegg bevise at det er årsakssammenheng mellom arbeidsulykken og din yrkesskade. Spørsmålet om årsakssammenheng reiser ofte kompliserte juridiske- og medisinske problemstillinger. Det er derfor ofte behov for at årsakssammenhengen utredes av en spesialist på det aktuelle medisinske feltet, og at vedkommende lager en spesialisterklæring i saken din

Spesialistens konklusjon vil som regel få stor betydning for ditt krav om yrkesskadeerstatning, og derfor er det viktig at spesialisterklæringen er grundig og av høy faglig kvalitet. Det er derfor helt sentralt at du velger riktig spesialist, og ikke lar forsikringsselskapet styre dette valget.

Våre advokater har lang erfaring med yrkesskadesaker, og vi vet dermed hvilke spesialister du bør holde deg unna og hvem som kan brukes. Vi anbefaler deg derfor å kontakte oss allerede idag hvis du har en erstatningssak etter yrkesskade. La oss hjelpe deg få erstatningen du har krav på.

Kontakt oss