personskadesiden

Skal du kreve erstatning
etter knokkelbrudd?

Erstatning etter knokkelbrudd

Har du fått en yrkesskade, kan du få erstatning. Våre advokater hjelper deg få erstatningen du har krav på.

Erstatning etter knokkelbrudd kan kreves hvis bruddskaden har skjedd som en følge av en arbeidsulykke. Den som har fått knokkelbrudd kan kreve erstattet det økonomiske tapet som skaden gir, og kreve dette i form av yrkesskadeserstatning fra det forsikringsselskapet som arbeidsgiver har forsikret sine arbeidstakere hos. Dersom du vurderer å kreve erstatning etter knokkelbrudd, bør du engasjere advokat som har erfaring med yrkesskade- og erstatningsrett.

Knokkelbrudd kan oppstå etter alvorlige arbeidsulykker. Medisinsk skiller man gjerne mellom direkte og indirekte brudd. Et direkte brudd i knokkelen kommer på det stedet hvor den ytre kraftpåvirkningen rammer, mens indirekte brudd fremkalles av krefter som forplanter seg gjennom skjelettet. Hvis du har fått et knokkelbrudd som yrkesskade, kan du kreve erstatning for det økonomiske tapet du opplever.

Et knokkelbrudd kan gi betydelige erstatninger, alt etter hvor alvorlig bruddskaden er, og særlig dersom de aktuelle skadene gir deg et inntektstap. Det er nemlig inntektstapet som gjerne utgjør den største erstatningsposten. En advokat som er kjent med personskadeerstatning og hvordan erstatning for knokkelbrudd skal beregnes i din sak vil kunne hjelpe deg med å finne ut av hva ditt erstatningskrav er.

Utgiftene til advokat ved yrkesskade dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss