personskadesiden

Skal du kreve erstatning etter bruddskade?

Erstatning etter bruddskade

Du kan kreve erstatning etter bruddskade hvis du har et økonomisk tap. Våre advokater hjelper deg få erstatningen du har krav på.

Erstatning etter bruddskade kan kreves hvis skaden er forårsaket av en arbeidsulykke. For at bruddskaden skal kunne godkjennes som en yrkesskade, må den ha oppstått etter en plutselig og uventet hendelse mens du har vært på jobb. Yrkesskadeerstatningen utbetales av forsikringsselskapet som arbeidsgiver har forsikret sine arbeidstakere i, og skal kompensere for det økonomiske tapet som bruddskaden gir deg. Vurderer du å kreve erstatning etter bruddskade, bør du benytte advokat som har erfaring med yrkesskade- og erstatningsrett.

Bruddskader er relativt vanlige yrkesskader. Mange bruddskader er enkle, men en bruddskade kan også være svært komplisert, eksempelvis hvis det er et åpent brudd. Et åpent brudd vil ha en lengre tilhelingstid, og kan dermed gi et betydelig erstatningskrav. Noen ganger kan også bruddskaden medføre at den skadelidte ikke blir helt frisk, slik at erstatningskravet må dekke tap langt fremover i tid.

Det er mange eksempler på at bruddskader kan gi betydelige erstatninger, særlig hvis yrkesskaden gir inntektstap. Det er inntektstapet som gjerne utgjør den største erstatningsposten for de fleste. En advokat som er kjent med personskadeerstatning og hvordan erstatning etter bruddskade skal beregnes i din sak vil kunne hjelpe deg med å finne ut av hva ditt erstatningskrav er.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss