personskadesiden

Skal du kreve erstatning etter støtskade?

Erstatning etter støtskade

En ytkesskadeerstatning skal dekke det økonomiske tapet arbeidsulykken gir deg. Våre advokater hjelper deg få riktig erstatning.

Erstatning etter støtskade bør kreves ved hjelp av advokat som er spesialist på yrkesskade (yrkesskade-advokat). Dette er fordi en yrkesskade kan reise mange kompliserte spørsmål om både årsakssammenheng og erstatningsberegning som krever at advokaten har oppdatert kunnskap om utviklingen i rettspraksis. Hvis du skal å søke erstatning etter støtskade bør duderfor tidlig kontakte en advokat som har erfaring med yrkesskade- og erstatningsrett.

Støtskader forekommer ganske hyppig i arbeidslivet, og er dermed ganske vanlige yrkesskader. Ved støtskader blir muskler, sener eller bånd klemt mot kroppens knokler, slik at det skjer en knusning av vevsceller, samtidig som blodårer skades eller ryker. Ved kraftige støtskader vil også knoklene skades, i verste fall brekke.

Før du kan kreve erstatning etter støtskaden, må skaden din stabilisere seg, og så vil du bli undersøkt av en spesialist som lager en spesialisterklæring. Når denne erklæringen foreligger, kan advokaten din starte arbeidet med å beregne størrelsen på ditt krav om erstatning etter støtskade.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss