personskadesiden

Skal du kreve erstatning etter klemskade?

Erstatning etter klemskade

En klemskade kan gi betydelige erstatningskrav. Våre advokater hjelper deg få erstatningen du har krav på.

Erstatning etter klemskade bør kreves ved hjelp av advokat som har erfaring med yrkesskade- og erstatningsrett (yrkesskade-advokat). Alle yrkesskadesaker reiser problemstillinger i forhold til både årsakssammenheng og erstatningsberegning som en spesialisert advokat lettere kan håndtere enn en advokat som ikke jobber så mye med personskade. Hvis du vurderer å søke erstatning etter klemskade bør du derfor engasjer en advokat som jobber mye med erstatningsrett.

Klemskader forekommer ganske ofte i yrkeslivet, og er dermed relativt vanlige resultater etter arbeidsulykker. En klemskade kan være av variabel alvorlighetsgrad, og særlig der en arbeidstaker har blitt satt i klem av store maskiner eller kjøretøy, kan skadene være svært omfattende. Som eksempel er det mange alvorlige klemskader som yrkesskader i offshore-næringen.

Erstatning etter klemskade skal beregnes individuelt. Det vil si at man må se helt konkret på hvordan klemskaden påvirker deg i din hverdag, og man må se på hver enkelt erstatningspost.

Hvis du har tenkt å kreve erstatning etter en klemskade, bør du derfor få en vurdering fra en advokat som er spesialist på yrkesskade og erstatning. Du vil da få en gjennomgang av yrkesskadesaken din og nærmere vurderinger av hvilke muligheter du har til å kreve erstatning etter klemskaden.

Utgiftene til advokat ved yrkesskade dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss