personskadesiden

Skal du kreve erstatning etter amputasjon?

Erstatning etter amputasjon

Har du vært utsatt for en arbeidsulykke, kan du kreve erstatning for yrkesskaden din. Våre advokater har spisskompetanse på yrkesskade- og erstatningsrett.

Erstatning etter amputasjon kan kreves hvis amputasjonen er et resultat av en arbeidsulykke. En amputasjon har stor innvirkning på livskvaliteten i forhold til hva man kan og ikke kan gjøre, både privat og i forhold til arbeid. Hvis du har fått en amputasjon som en yrkesskade, så kan du kreve erstatning. Våre advokater har lang erfaring med personskade, og kan hjelpe deg med å kreve erstatning etter amputasjon.

En amputasjon kan resultere i et stort økonomisk tap, og er det en yrkesskade, kan du kreve yrkesskadeerstatning for denne skaden. Hvor mye du kan få i erstatning vil bl.a. avhenge av hvilket lønnsnivå du hadde før amputasjonen skjedde, og hvordan dette er i sammenligning med det du har etter arbeidsulykken. Det er differansen mellom disse to summene som vil utgjøre yrkesskadeerstatningen din. I tillegg til inntektstapet, kan du også ha krav på andre erstatningsposter slik som menerstatning, utgifter, mv.

Det er viktig å være klar over at du har en tapsbegrensningsplikt. Dette betyr at du må gjøre det du kan for å sikre at det økonomiske tapet ditt blir minst mulig. Dette gjelder for alle tapspostene du krever erstatning for. Hvis du ikke kan gå tilbake til din gamle jobb, vil NAV som regel sette igang med en utredning for å finne et alternativt arbeid for deg. Slike utredninger plikter du å delta i, og de aller fleste har også et ønske om å komme tilbake i en jobb etter at man har blitt skadet.

Utgiftene til advokat ved yrkesskade dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en yrkesskadesak? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss