personskadesiden

Hvilke symptomer
har en whiplash?

Whiplash symptomer

Hva er whiplash og hva er symptomene på whiplash?

Whiplash forekommer ofte etter trafikkulykker, og da særlig ved påkjørsel bakfra. Whiplash skjer når man får overstrekning og forstuving av bløtdelene i halshvirvelsøylen på grunn av en plutselig kraftpåvirkning av halsens og nakkens bløtdeler. Den akutte whiplash kan betraktes som en forstuing av nakken. Skal du kreve erstatning etter whiplash, bør du kontakte advokat som har erfaring med whiplash-saker og med å kreve erstatning etter denne type trafikkskader.

De aller fleste som utsettes for en whiplash blir helt bra etter en tid. Noen får imidlertid langvarige problemer etter whiplash og utvikler varige plager. Whiplash er en tilstand som ikke har objektivt påvisbare funn, og som man derfor fortsatt diskuterer årsaken til, og utviklingen rundt. Noen medisinske miljøer er til og med tvilende til om det egentlig finnes noe som heter whiplash.

Hvilke symptomer har man ved whiplash?

De vanligste symptomene ved whiplash er nakkesmerter, stivhet i nakkemuskulaturen og hodepine de første dagene etter uhellet. For de aller fleste vil smertene og stivheten i nakken avta i løpet et par dager eller få uker.

Noen med denne typen personskade vil få kvalme eller kaste opp i den første perioden. Hvis du har sterke smerter i hode eller nakke, eller sovende/stikkende fornemmelser eller smerter i skulderen/armen, bør du også oppsøke lege. Dette gjelder også hvis armen føles tung.

Hvis du skal søke erstatning etter whiplash så må du oppsøke lege tidlig og ofte, fordi forsikringsselskapene ellers vil hevde at symptomene dine i nakken må skyldes andre ting enn whiplash. Da vil forsikringsselskapene nekte deg erstatning selv om du har symptomene på whiplash, fordi de mener at det ikke foreligger en whiplash diagnose.

Hva skjer i en trafikkskadesak? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat ved whiplash dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss