personskadesiden

Våre advokater hjelper deg få erstatning etter whiplash

Hva er whiplash?

Våre advokater har lang erfaring med å kreve erstatning etter whiplash.

Whiplash er en skademekanisme som kan gi krav på erstatning. Du må imidlertid være klar over at det er en komplisert prosess å kreve erstatning etter whiplash. Dette har sammenheng med at en whiplash-skade ikke lar seg påvise ved CT eller røntgenundersøkelser. Det er derfor vanskelig å stille en whiplash diagnose. Hvis du vurderer å kreve erstatning etter whiplash, bør du kontakte advokat som jobber mye med erstatningsrett og personskadesaker.

Whiplash oppstår hvis hodet ditt plutselig kastes hardt frem og tilbake, som i en piskesnertbevegelse. Denne skademekanismen oppstår ofte ved bilulykker, og da særlig ved påkjørsel bakfra. Whiplash er dermed en ganske vanlig trafikkskade.

Hvis du har fått whiplash, så er nakken stiv og smertefull, særlig når du beveger den. Smerten vil ofte kjennes verre dagen etter skaden enn på selve skadedagen, og vanlige symptomer for whiplash er:

  • Nakkestivhet
  • Hodepine
  • Konsentrasjonsvansker og irritabilitet
  • Smerter i skulder eller mellom skulderbladene
  • Smerter i korsryggen
  • Svimmelhet, øresus, eller synsforstyrrelser.

Hvis du tror du har fått en whiplash-skade, må du sørge for at du oppsøker lege med en gang, og innen 72 timer fra ulykken skjedde. Plagene dine må skrives ned i journalen av legen. Oppsøk også lege jevnlig etter dette slik at du får nedtegnet i journalen hvilke plager du opplever. Hvis du ikke gjør dette, vil forsikringsselskapet nekte deg erstatning for whiplash-skaden din - uansett hvor plaget du er.

Skal du søke erstatning etter whiplash bør du kontakte advokat som er spesialisert på whiplas-skader og erstatning.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Hva skjer i en trafikkskadesak? Les vår guide her

Kontakt oss