personskadesiden

Vi hjelper deg få erstatning etter whiplash

Erstatning etter whiplash

Det er juridisk komplisert å kreve erstatning etter whiplash. Kontakt våre advokater og få riktige råd.

Å kreve erstatning etter whiplash er en komplisert prosess, fordi en whiplash-skade ikke er å synlig som det eksempelvis en bruddskade vil være. En whiplash oppstår når hodet plutselig kastes hardt frem og tilbake, typisk ved påkjørsel bakfra. Whiplash er dermed en relativt vanlig trafikkskade. Hvis du vurderer å kreve erstatning etter whiplash, bør du kontakte advokat som jobber mye med erstatningsrett og personskadesaker.

Hvis du mistenker whiplash du sørge for at du oppsøker lege iløpet av de 72 timene etter ulykken. Pass på at legen noterer alle plagene dine etter whiplash-skaden. Dette er for å dokumentere at du har fått smerter umiddelbart etter ulykken - såkalte akuttsymptomer. Hvis du ikke dokumenterer dette, vil du ikke få erstatning etter whiplash. Selskapet vil nemlig ikke tro på deg når du hevder at du har fått en trafikkskade.

Du må også oppsøke lege jevnlig etter dette slik at du får skrevet ned alle plagene dine i journalen, og at du har hatt disse konstant etter trafikkulykken. Dette sikrer deg dokumentasjon rundt brosymptomene, noe som også er veldig viktig hvis du skal kreve erstatning etter whiplash.

Videre må du sørge for at journalene dine gir et bilde av en skadeutvikling som er i samsvar med det som følger av alminnelig aksepter medisinsk viten for denne type skade. For eksempel vil det normalt være slik at smertene er mest intense i de første dagene, for så å gradvis avta før de stabiliserer seg på et lavere nivå. Hvis smertene blir verre eller flytter på seg i kroppen, vil forsikringsselskapet prøve å avvise ansvar og nekte deg erstatning.

Skal du søke erstatning etter whiplash bør du kontakte advokat som er spesialisert på whiplas-skader og erstatning.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Hva skjer i en trafikkskadesak? Les vår guide her

Kontakt oss