personskadesiden

Skal du kreve erstatning
etter trafikkulykke?

Våre advokater hjelper deg

Erstatning ved trafikkulykke

Skal du kreve erstatning ved trafikkulykke, bør du bruke advokat som er spesialist på trafikkskade- og erstatningsrett.

Du kan kreve erstatning ved trafikkulykke hvis trafikkulykken gir deg et økonomisk tap. Du bør ikke være alene i denne vanskelige prosessen, og derfor bør du kontakte advokat som har erfaring med å kreve erstatning ved trafikkulykke. Få din advokat gjennom Personskadesiden.

Les om våre gode resultater

Et krav om erstatning ved trafikkulykke kreves av forsikringsselskapet til den bilen som var årsak til trafikkulykken. Det tar tid å avklare hvilke skader som har blitt varige og hva du kan kreve i erstatning, og i denne perioden kan det være vanskelig å både måtte forholde seg til forsikringsselskapet og til de ulike behandlerne og deres råd. En dyktig advokat vil avlaste deg i denne perioden og sørge for at du får de utbetalingene du har krav på fra selskapet underveis.

Ved erstatningskrav ved alvorlige trafikkulykker vil forsikringsselskapene som regel prøve å begrense sitt erstatningsansvar. En alvorlig trafikkulykke som har medført at den skadelidte f.eks. ikke lenger kan jobbe som før, vil kunne gi store erstatningsutbetalinger. Det innebærer at selskapene som regel vil prøve å redusere utbetalingen til deg som har fått en personskade etter trafikkulykke. Hvis du har fått en alvorlig trafikkskade, bør du derfor oppsøke en advokat med erfaring innenfor trafikkskadesaker og få juridisk bistand slik at du ikke går glipp av den erstatningen du har krav på.

Utgiftene til advokat i en sak om erstatning etter trafikkulykke dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en sak om erstatning etter trafikkulykke? Les vår guide her!

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss