personskadesiden
Erstatning ved trafikkulykke kan være betydelige beløp. Erfarne advokater vet hvordan du skal gå frem.

Skal du kreve erstatning
etter trafikkulykke?

Erstatning ved trafikkulykke

Skal du kreve erstatning ved trafikkulykke, bør du bruke advokat som er spesialist på trafikkskade- og erstatningsrett. Det er vanskelig å stå alene mot mektige forsikringsselskaper, og du risikerer å få langt mindre i erstatning enn hvis du får hjelp fra erfarne advokater.

Du kan kreve erstatning ved trafikkulykke hvis trafikkulykken gir deg et økonomisk tap. For mange blir den økonomiske hverdagen snudd på hodet når inntektene forsvinner, og du bør ikke være alene i denne vanskelige prosessen. En erfaren advokat vil hjelpe deg med å få erstatningen du har krav på, og vi anbefaler at du får din advokat gjennom Personskadesiden.

Les om våre gode resultater

Hvem er ansvarlig for å betale erstatning?

Et krav om erstatning ved trafikkulykke kreves av forsikringsselskapet til den bilen som var årsak til trafikkulykken. Det tar tid å avklare hvilke skader som har blitt varige og hva du kan kreve i erstatning, og i denne perioden kan det være vanskelig å både måtte forholde seg til forsikringsselskapet og til de ulike behandlerne og deres råd. En dyktig advokat vil avlaste deg i denne perioden og sørge for at du får de utbetalingene du har krav på fra selskapet underveis.

Ved erstatningskrav ved alvorlige trafikkulykker vil forsikringsselskapene som regel prøve å begrense sitt erstatningsansvar. En alvorlig trafikkulykke som har medført at den skadelidte f.eks. ikke lenger kan jobbe som før, vil kunne gi store erstatningsutbetalinger. Det innebærer at selskapene som regel vil prøve å redusere utbetalingen til deg som har fått en personskade etter trafikkulykke. Hvis du har fått en alvorlig trafikkskade, bør du derfor oppsøke en advokat med erfaring innenfor trafikkskadesaker og få juridisk bistand slik at du ikke går glipp av den erstatningen du har krav på.

Utgiftene til advokat i en sak om erstatning etter trafikkulykke dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en sak om erstatning etter trafikkulykke? Les vår guide her!

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss