personskadesiden

Du kan kreve erstatning
etter trafikkulykker

Erstatning etter trafikkulykke

Skal du kreve erstatning etter trafikkulykke, bør du la våre spesialiserte advokater hjelpe deg. Vi har spisskompetanse på trafikkskade- og erstatningsrett.

En erstatning etter trafikkulykke betales av det ansvarlige forsikringsselskapet, og det vil omfatte alle de vanlige erstatningspostene. Prinsippet bak fastsettelsen av erstatning etter trafikkulykke er at du skal stilles økonomisk som om trafikkulykken ikke hadde skjedd. Dette kan være en komplisert beregning og du bør kontakte advokat som har erfaring med erstatningssaker etter trafikkulykker hvis du skal fremme krav om trafikkskadeerstatning.

Alle som skades i trafikkulykke er omfattet av lovbestemt ansvarsforsikring. Dette gjelder trafikkskader påført av biler, busser, trikker, trailere eller andre kjøretøy. Ansvaret er objektivt, det vil si at det ikke er nødvendig å bevise at sjåføren har gjort en feil for å ha krav på erstatning etter trafikkulykke. Det er nok at man har fått en skade påført av en bil eller annet kjøretøy.

Selve erstatningen etter trafikkulykken beregnes individuelt, og omfatter alle de vanlige erstatningspostene. Akkurat hva disse vil utgjøre for deg, hver for seg og samlet, kan man ikke si noe om før man har vurdert konkret hvordan trafikkulykken har påvirket deg økonomisk. Dette vil en advokat som er erfaren med trafikkskade kunne hjelpe deg med.

Advokat er også viktig fordi forsikringsselskapene alltid vil forsøke å betale minst mulig i erstatning etter trafikkulykke. Da er det helt sentralt at du har en dyktig advokat som kan fremme dine synspunkter og erstatningskrav overfor selskapet, og som ikke lar seg skremme av de ulike taktikkene som forsikringsselskapene forsøker seg på..

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss