personskadesiden

Trenger du en
trafikkskade advokat?

Trafikkskade advokat

Du bør velge advokat som er spesialistert på trafikkskade- og erstatningsrett. Forsikringsselskapet har sine eksperter som vil spare penger på din bekostning. Våre advokater har lang erfaring med erstatningssaker etter personskade, og kan hjelpe deg få erstatningen du har krav på. Kontakt oss gjerne helt uforpliktende i din sak

Trafikkskade advokat bør brukes hvis du skal kreve erstatning etter trafikkskade. Hvis du ikke velger en trafikkskade advokat så risikerer du å få mindre i erstatning enn du har krav på. Får du en trafikkskade, så har du krav på erstatning uavhengig av om den som kjørte på deg har utvist skyld eller ikke, men det kan være vanskelig å vinne frem med et slikt erstatningskrav hvis du ikke har valgt riktig advokat. Du vil også få dekket utgifter til advokat ved trafikkskade fra det ansvarlige forsikringsselskapet.

Den som har fått en trafikkskade etter en trafikkulykke ikke trenger å bevise uaktsomhet fra den som forårsaket trafikkulykken. Det er nok å vite hvilken bil som forårsaket trafikkskaden, og så kan man gjøre ansvaret gjeldende overfor det forsikringsselskapet som denne bilen hadde sin forsikring i. Du må likevel bevise at de personskadene du har, er forårsaket av trafikkulykken. Dette vil en trafikkskade advokat kunne hjelpe deg med.

Ved alvorlige trafikkskader vil forsikringsselskapene som regel prøve å begrense sitt erstatningsansvar. Dette innebærer at forsikringsselskapet vil prøve å finne måter det kan unngå å betale ut full erstatning. Hvis du har fått en trafikkskade, bør du derfor oppsøke en advokat med erfaring innenfor trafikkskadesaker og få juridisk bistand. Ved å velge en trafikkskade advokat framfor en advokat med en mer generell praksis, så vil du ha bedre muligheter til å imøtegå selskapet med relevante rettslige argumenter. En trafikkskade advokat vil også kunne rådgi deg i forhold til hva som er et realistisk resultat av erstatningssaken, og dermed ruste deg bedre i forhold til å få den erstatningen du har krav på.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en trafikkskadesak? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss