personskadesiden

Trafikkskadeadvokat

En trafikkskadeadvokat er spesialist på fagområdet trafikkskaderett, og vil hjelpe deg med å fremme ditt krav om erstatning etter trafikkskaden. Det lønner seg å engasjere spesialisert trafikkskadeadvokat til å hjelpe deg i erstatningssaken, ettersom dette sikrer deg de beste mulighetene til å få riktig erstatning. Forsikringsselskapet har stor kompetanse og ubegrensede ressurser, og vil bruke dette til å holde erstatningen så lav som mulig. Du bør få den erstatningen du har krav på, og derfor bør du så tidlig som mulig forhøre deg med en dyktig trafikkskadeadvokat i din erstatningssak. Vi anbefaler at du tar kontakt via våre hjemmesider, og får snakke med en av våre dyktige trafikkskadeadvokater.

Utgiften til advokat skal dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av trafikkskaden. Det ligger en begrensning i dekningen i at utgiften må være "rimelig og nødvendig", som er en begrensning for å sikre at det ikke påløper masse unødvendige utgifter i en erstatningssak. Denne begrensningen gjelder også for alle andre utgifter du har på grunn av trafikkskade, og er dermed ikke unik for utgiften til en trafikkskadeadvokat.

Begrensningen om at advokatsalæret må være "rimelig og nødvendig" brukes ofte av selskapet underveis i saken, i håp om at dette skal skape konflikt mellom deg og advokaten din. En advokat som er vant til å jobbe med trafikkskade lar seg imidlertid ikke påvirke av selskapets taktikk. En erfaren trafikkskadeadvokat vil dermed prøve å få dekket alle kostnader til seg i forbindelse med utbetalingen av slutterstatning slik at du skal slippe å betale for den advokatbistanden som gis.

Uansett vil du som regel få mer i erstatning etter trafikkskaden hvis du bruker advokat enn hvis du ikke gjør det. Derfor bør du ikke være engstelig for å bruke advokat hvis du har fått en trafikkskade.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Hva skjer i en trafikkskadesak? Les vår guide her!

Kontakt oss