personskadesiden

Advokat ved trafikkskade

Engasjerer du en advokat ved trafikkskade, vil du mest sannsynlig oppnå mer i erstatning enn om du forsøker å håndtere saken selv. Bakgrunnen for dette ligger først og fremst i at en advokat som er vant til å jobbe med krav om erstatning etter trafikkskade, er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene og kjenner til de ulike anførsler og triks som selskapet kan prøve seg på. Skal du kreve erstatning fra forsikringsselskapet, bør du derfor engasjere advokat ved trafikkskade. Via Personskadesiden.no kommer du i kontakt med advokater som er godt vant til å jobbe med trafikkskade- og erstatning.

Ved et oppgjør om erstatning etter trafikkskade, skal du som utgangspunkt stilles økonomisk som om du aldri fikk trafikkskaden.Dette gjelder både i forhold til utgifter du opplever som en følge av skaden, inntektstap, tapt evne til arbeid i hjemmet m.v. Et forsikringsselskap vil imidlertid alltid prøve å betale minst mulig ut i erstatning, og det er derfor helt sentralt at din advokat både vet hva du har krav på i erstatning etter trafikkskade og hvordan man skal forholde seg til selskapet for å få et riktig sluttresultat. Dette er helt sentrale poeng hvis du skal engasjere en advokat ved trafikkskade.

Hvis du har fått en trafikkskade, skal du bevise både at du har fått konkrete skader som følge av trafikkulykken, samt også at trafikkulykken har gitt deg et konkret økonomisk tap. Dette gjør at en trafikkskadesak kan være vanskelig på flere plan, og gir forsikringsselskapet mange muligheter til å sabotere erstatningsoppgjøret. For å sikre deg at selskapets anførsler håndteres riktig, og at dine muligheter utnyttes slik at du får en riktig erstatning, bør du derfor engasjere en trafikkskade advokat, slik at du vet du har en advokat som har erfaring med trafikkskadeerstatning.

Utgiftene til trafikkskade advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en trafikkskadesak? Les vår guide her!

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss