personskadesiden

Skal du kreve erstatning
etter skulderskade?

Erstatning etter skulderskade

Du kan få erstatning etter skulderskade. Hør hvordan våre advokater kan hjelpe deg.

Erstatning etter skulderskade kan være aktuelt hvis du har fått skulderskaden som en trafikkskade. Skulderskader og brudd i skulderen kan lett skje ved trafikkulykker, og særlig for passasjerer som blir kastet fremover i buss eller trikk, eller for motorsyklisten som blir kastet av i en motorsykkel-/MC-ulykke. Hvis du skal kreve erstatning etter skulderskade bør duoppsøke advokat som har erfaring med trafikkskade- og erstatningsrett.

Hvilke økonomiske konsekvenser skulderskaden får for den enkelte bl.a. vil være avhengig av hvor alvorlig skulderskaden er og hvordan den påvirker den som søker erstatning. Er du eksempelvis ikke lenger i stand til å jobbe som før, så vil et krav om erstatning etter skulderskaden kunne bli betydelig. Hvis man ikke er så påvirket av skulderskaden at den går ut over arbeidsevnen, så vil erstatningen bli mindre. Det er dermed ikke noen standard erstatningsnivå ved skulderskade, og en advokat kan ikke på generell basis si noe om hva du kan forvente å få i erstatning etter skulderskaden. En advokat som har erfaring med trafikkskadesaker vil imidlertid kunne sikre at du får det erstatningsoppgjøret du har krav på etter skulderskaden.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en sak om erstatning etter trafikkskade? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss