personskadesiden

Erstatning etter PTSD

Erstatning etter PTSD

Erstatning etter PTSD skal dekke opp for det økonomiske tapet du opplever. Våre advokater hjelper deg få erstatningen du har krav på.

Erstatning etter PTSD (posttraumatisk stresslidelse) kan kreves hvis du blir utsatt for en alvorlig og traumatisk trafikkulykke hvor du opplevde trussel om død for seg selv eller andre. Som eksempel på slike hendelser i trafikken kan være alvorlige ulykker som møteulykke/frontkollisjon, eller andre høyhastighetsulykker. Skal du søke erstatning PTSD, bør du kontakte advokat som har erfaring med trafikkskade- og personskaderett slik at du får erstatningen du har krav på.

Hvis du har fått PTSD etter en trafikkulykke, så er du utsatt for gjenopplevelser av ulykken gjennom «flashbacks» eller mareritt, unngåelse av stimuli knyttet til traumet, og økt spenningsnivå- for eksempel problemer med søvn, sinne, skvettenhet og hyperårvåkenhet. For at man skal kunne diagnostisere PTSD, så må bl.a. symptomene vare i mer enn en måned. Det må videre være slik at de er årsak til en betydelig svekkelse i sosiale, yrkesmessige eller andre viktige funksjonsområder.

En PTSD-diagnose medfører dermed store omveltninger i livet og i mulighetene for å fungere i jobb og i privatliv.. Dette gjør også at erstatningen kan bli betydelig, og det er derfor viktig at saken håndteres på en riktig måte, så du ikke blir lurt av forsikringsselskapet. Du bør derfor engasjere advokat som er godt kjent med trafikk- og erstatningssaker, og som kan hjelpe deg få den erstatningen du har krav på.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en sak om erstatning etter trafikkskade? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss