personskadesiden

PTSD etter
trafikkulykke

PTSD

PTSD som oppstår etter en trafikkulykke vil kunne gi krav på erstatning. Du bør imidlertid ikke stå alene i kampen mot selskapet, og vi har laget disse sidene for at du skal kunne lese mer om prosessen du står overfor når du skal kreve erstatning. Våre advokater er også klare til å hjelpe deg hvis du ønsker det. Kontakt oss gjerne, helt uforpliktende.

Hva er PTSD?

PTSD (posttraumatisk stresslidelse) er en alvorlig angstlidelse som kan utvikle seg etter eksponering for en hendelse som fører til psykiske traumer. Denne hendelsen kan eksempelvis innebære en trussel om død for seg selv eller andre. Som eksempel på slike hendelser i trafikken kan være alvorlige ulykker som møteulykke/frontkollisjon, eller andre høyhastighetsulykker. Har du fått PTSD etter en trafikkulykke kan du søke erstatning. Skal du søke erstatning for PTSD etter trafikkulykke, bør du kontakte advokat som har erfaring med trafikkskade- og personskaderett.

Den som har fått PTSD etter en trafikkulykke, sliter ofte med gjenopplevelser av ulykken gjennom «flashbacks» eller mareritt, unngåelse av stimuli knyttet til traumet, og økt spenningsnivå- for eksempel problemer med søvn, sinne, skvettenhet og hyperårvåkenhet. For at man skal kunne si at det foreligger PTSD, så må bl.a. symptomene vare i mer enn en måned og at PTSD de forårsaker betydelig svekkelse i sosiale, yrkesmessige eller andre viktige funksjonsområder.

Trenger jeg advokat?

Som man kan se av vilkårene for diagnosen, så vil en PTSD medføre store omveltninger for den som har fått en slik personskade. Dette medfører at erstatningen kan bli betydelig, og det er derfor viktig at saken håndteres på en riktig måte. Du bør derfor engasjere advokat som er godt kjent med trafikk- og erstatningssaker, og som kan hjelpe deg få den erstatningen du har krav på.

Hva skjer i en sak om erstatning etter trafikkskade? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss