personskadesiden

Skal du kreve
erstatning etter prolaps?

Erstatning etter prolaps

Erstatning etter prolaps skal dekke det økonomiske tapet ditt. Våre advokater hjelper deg få erstatninge du har krav på.

Erstatning etter prolaps kan være vanskelig å fremme overfor et forsikringsselskap, og du vil trenge en advokat som har erfaring med trafikkskade- og erstatningssaker. Bakgrunnen for dette er at forsikringsselskapene har en grunnleggende innstilling om at prolaps som regel ikke skyldes ulykker, men er noe alle kan utsettes for. Forsikringsselskapene vil vise til sine leger og deres uttalelser for dette, og du må imøtegå dette på en måte som overbeviser selskapet om at det kan tape erstatningssaken hvis den kommer for domstolene.Dette er noe en advokat kan hjelpe deg med, hvis vedkommende er spesialisert i personskade- og erstatningsrett.

På grunn av forsikringsselskapets grunnholdning til prolaps som trafikkskade er det viktig at du oppsøker lege tidlig og opprettholder kontakt med lege gjennom hele erstatningssaken, slik at du kan dokumentere hvordan din helsemessige utvikling har vært siden ulykken skjedde. Forsikringsselskapet vil anføre at en prolaps må følge en bestemt oppskrift i symptomutviklingen for at den skal kunne danne grunnlag for erstatningsoppgjør:

  • Ulykken må ha tilstrekkelig skadeevne
  • Det må foreligge akuttsymptomer, innen 72 timer fra ulykkestidspunktet
  • Det må foreligge brosymptomer
  • Skadeutviklingen må være i henhold til alminnelig akseptert medisinsk viten

Det er viktig å merke seg at disse punktene er alminnelige utgangspunkter for hvordan en skade antas å utvikle seg, men de er ikke vilkår når det kommer til andre typer skader enn whiplash/nakkesleng.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en sak om erstatning etter trafikkskade? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss