personskadesiden

Skal du kreve erstatning for
posttraumatisk stresslidelse?

Erstatning etter posttraumatisk stresslidelse

Våre advokater har spisskompetanse på erstatningsrett. La oss hjelpe deg få erstatningen du har krav på.

Erstatning for Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) kan kreves hvis du har fått det som en følge av en alvorlig trafikkulykke. Ulykken bør ha utgjort en reell trussel om død for deg selv eller andre. Som eksempel på slike bilulykker er møteulykke/frontkollisjon, eller andre høyhastighetsulykker. Skal du kreve erstatning for posstraumatisk stresslidelse, bør du kontakte advokat som er dyktig med trafikkskade- og personskaderett.

I tillegg til at den aktuelle trafikkulykken må ha medført trussel om død for deg selv eller andre, så stilles det opp noen ytterligere kriterier for at man skal kunne få diagnosen posttraumatisk stresslidelse:

Vedvarende gjenopplevelser av trafikkulykken

Dette innebærer flashback-minner, tilbakevendende ubehagelige drømmer og andre måter man stadig, mentalt blir bragt tilbake til selve ulykkeshendelsen.

Vedvarende unngåelse og følelsesmessig nummenhet

Dette innebærer at man ikke har noe ønske om, eller behov for å snakke om ulykken, og at man prøver å unngå at den blir et tema i samtaler med andre.

Vedvarende symptomer på økt aktivering som ikke var tilstede tidligere

For eksempel problemer med søvn, problemer med sinne, konsentrasjon, mv

Varighet av symptomer i mer enn 1 måned

Symptomene som nevnt ovenfor må være til stede i mer enn en måned for at diagnosekriteriene for posttraumatisk stresslidelse skal være til stede.

En posttraumatisk stresslidelse medfører store livsmessige forandringer for den som har fått en slik personskade. Dette medfører at et krav om erstatning for posttraumatisk stresslidelse kan bli betydelig, og det er derfor viktig at saken håndteres på en riktig måte. Du bør derfor engasjere advokat som er godt kjent med trafikk- og erstatningssaker, og som kan hjelpe deg få den erstatningen du har krav på.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en sak om erstatning etter trafikkskade? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss