personskadesiden

Vi hjelper deg få erstatning etter nakkesleng

Nakkesleng

Hva er nakkesleng, og hvordan skal man få erstatning etter nakkesleng?

Nakkesleng er medisinsk sett en skademekanisme som oppstår hvis hodet ditt plutselig kastes hardt frem og tilbake. Dette skaper en piskesnertbevegelse som kalles nakkesleng - eller whiplash. Nakkesleng er en trafikkskade som hyppig oppstår ved bilulykker, og da særlig ved påkjørsel bakfra. Har du fått nakkesleng som trafikkskade, kan du kreve erstatning for det økonomiske tapet som nakkeslengen påfører deg. Det er vanskelig å få den erstatningen du har krav på hvis du står alene i prosessen. Derfor bør du la deg representere av en advokat som har erfaring med å kreve erstatning etter denne typen trafikkskader.

Hvis du har fått nakkesleng som trafikkskade, så er nakken stiv og smertefull, særlig når du beveger den. Mange får denne smerten med en gang, men for mange så kjennes smerten ofte verre dagen etter skaden enn på selve skadedagen. Hvis du har fått nakkesleng som trafikkskade, er det uhyre viktig at du oppsøker lege med en gang etter ulykken. Opplever du en forverring de første døgnene etter ulykken bør du også sørge for at dette noteres ned i journalen.

Forsikringsselskapene opererer med svært strenge kriterier for når de kan akseptere at du har fått en nakkesleng etter en trafikkulykke. Dette er imidlertid noe de ikke vil informere kundene om før det er for sent for kunden å forholde seg til selskapenes kriterier, og forsikringsselskapet avslår erstatningskravet. Hvis du har engasjert en advokat som har erfaring med erstatningskrav etter nakkeslengskader, så vil du få den bistanden du trenger til å fremme erstatningskravet ditt riktig. Ved å engasjere advokat tidlig i prosessen, øker du også muligheten for at du får de riktige rådene tidlig nok til at erstatningskravet ditt lettere kan bli akseptert av selskapet. Derfor bør du bruke advokat via Personskadesiden.no

Utgiftene til advokat ved trafikkskade dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en trafikkskadesak? Les vår guide her!

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med nakkesleng- og trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss