personskadesiden

Vi hjelper deg få erstatning etter nakkesleng

Hva er nakkesleng (whiplash)?

Nakkesleng er vanskelig å diagnosisere, og også vanskelig å få erstatning for.

Nakkesleng kan ofte oppstå ved påkjørsel bakfra, og er dermed en ganske vanlig trafikkskade. Man kan også få nakkesleng etter fall.

Hvordan oppstår whiplash?

Nakkesleng oppstår ved den bevegelsen nakken utsettes for i en trafikkulykke, hvor den kastes frem og så tilbake svært hurtig. Anatomisk er nakken er den mest fleksible delen av ryggraden, og dette gjør den ekstra utsatt for skade. Hvis du skal kreve erstatning etter nakkesleng, bør du kontakte advokat med mye erfaring innenfor denne type personskade.

Smerter etter whiplash forsvinner ofte av seg selv etter noe tid. For noen skadelidte, kan imidlertid personskaden vise seg å bli varig og veldig smertefull. Fra et rettslig ståsted er disse sakene også ganske kompliserte, først og fremst ut fra hvor vanskelig det kan være å bevise at den aktuelle skaden er en konsekvens av en bestemt ulykke, og ikke noe annet.

En whiplash er nemlig ikke noen objektivt konstaterbar skade, slik som tilfellet er f.eks. ved en bruddskade hvor man har røntgenbilder. Det er derfor vanskelig å påvise en whiplash, og dermed også vanskelig å få erstatning for en slik skade. Derfor bør du bruke en spesialisert advokat som har den erfaringen og kompetansen du trenger i din erstatningssak, så du får den kompensasjonen du har krav på.

Les mer om hvordan man stiller en whiplash-diagnose her.

Hvilke symptomer har nakkesleng og whiplash?

De vanligste symptomene ved nakkesleng og whiplash er smerter i nakken med stivhet i musklene, men også symptomer som:

  • Svimmelhet
  • Hodepine
  • Konsentrasjonsvansker
  • Smerter som stråler ut i kjeve, skuldre og armer
  • Synsforstyrrelser
  • Engstelse / depresjon


Hvis du har sterke smerter i hode eller nakke, eller sovende/stikkende fornemmelser eller smerter i skulderen/armen, bør du også oppsøke lege. Dette gjelder også hvis armen føles tung.

De aller fleste som utsettes for en whiplash blir helt bra etter en tid. Noen får imidlertid langvarige problemer etter whiplash og utvikler varige plager.

Kontakt lege og advokat tidlig etter ulykken

Selv om nakkeslengskader er relativt vanlig ved trafikkulykker, så vet man ikke akkurat hva som gjør at noen får kroniske plager, mens andre ikke gjør det. Denne medisinskfaglige usikkerheten gjør at enkelte leger og spesialister nesten aldri aksepterer at det foreligger noen nakkeslengskade som gir grunnlag for erstatning. Skal du ha håp om å få en erstatningsutbetaling ved nakkesleng/whiplash, må du derfor være veldig klar over hvordan du skal forholde deg til både leger og forsikringsselskap, og derfor bør du engasjere advokat tidlig i prosessen.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med nakkeslengsaker og trafikkskade. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en trafikkskadesak? Les vår guide her.

Kontakt oss