personskadesiden

Vi hjelper deg få erstatning etter nakkesleng

Hva er nakkesleng?

Nakkesleng er vanskelig å diagnosisere, og også vanskelig å få erstatning for.

Nakkesleng kan ofte oppstå ved påkjørsel bakfra, og er dermed en ganske vanlig trafikkskade. Nakkesleng oppstår ved den bevegelsen nakken utsettes for i en trafikkulykke, hvor den kastes frem og så tilbake svært hurtig. Anatomisk er nakken er den mest fleksible delen av ryggraden, og dette gjør den ekstra utsatt for skade. Hvis du skal kreve erstatning etter nakkesleng, bør du kontakte advokat med mye erfaring innenfor denne type personskade.

De vanligste symptomene ved nakkesleng er smerter i nakken med stivhet i musklene, men også symptomer som:

  • Svimmelhet.
  • Hodepine.
  • Konsentrasjonsvansker
  • Smerter som stråler ut i kjeve, skuldre og armer.
  • Synsforstyrrelser.
  • Engstelse / depresjon.

Selv om nakkeslengskader er relativt vanlig ved trafikkulykker, så vet man ikke akkurat hva som gjør at noen får kroniske plager, mens andre ikke gjør det. Denne medisinskfaglige usikkerheten gjør at enkelte leger og spesialister nesten aldri aksepterer at det foreligger noen nakkeslengskade som gir grunnlag for erstatning. Skal du ha håp om å få en erstatningsutbetaling ved nakkesleng, må du derfor være veldig klar over hvordan du skal forholde deg til både leger og forsikringsselskap, og derfor bør du engasjere advokat tidlig i prosessen.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med nakkeslengsaker og trafikkskade. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en trafikkskadesak? Les vår guide her.

Kontakt oss