personskadesiden

Vi hjelper deg få erstatning etter nakkesleng

Erstatning etter nakkesleng

Erstatning etter nakkesleng skal dekke det økonomiske tapet ditt. La våre advokater hjelpe deg.

En nakkeslengskade lar seg ikke påvise like enkelt som f.eks. ortopediske skader som bruddskader vil være. En nakkesleng oppstår ofte ved påkjørsler bakfra med at hodet plutselig kastes hardt frem og tilbake. Det er en vanskelig prosess å vinne frem med et krav om erstatning etter nakkesleng, og forsikringsselskapet er ofte vanskelig å forholde seg til. Hvis du skal kreve erstatning etter nakkesleng, bør du derfor kontakte advokat som jobber mye med trafikkskade- og personskadesaker.

Forsikringsselskapene følger en helt bestemt oppskrift for når de aksepterer en nakkeslengskade, og når de ikke gjør det. Hvis du er uheldig, og din skadeutvikling skiller seg fra hva selskapet har definert for nakkeslengskader så vil selskapet prøve å avslå erstatningskravet ditt.

Hvis du mistenker nakkesleng du sørge for at du oppsøker lege iløpet av de tre første dagene etter ulykken. Vær også veldig nøye med hva som skrives i journalen din. Dette er for å dokumentere at du har fått smerter umiddelbart etter ulykken - såkalte akuttsymptomer - noe som er et vilkår ved nakkeslengskader.

Du må også få behandling jevnlig etter dette slik at du får skrevet ned alle plagene dine i journalen og at du har disse konstant etter trafikkulykken. Dette sikrer deg dokumentasjon rundt brosymptomene, noe som også er veldig viktig hvis du skal kreve erstatning etter nakkesleng.

Det er også viktig at du sørger for at journalene dine gir et bilde av en skadeutvikling som stemmer med det som normalt forventes av denne type skade. Det forventes eksempelvis at smertene er mest intense i de første dagene, og så avtar gradvis før de stabiliserer seg på et lavere nivå. Hvis smertene blir verre eller flytter på seg i kroppen, vil forsikringsselskapet avvise ansvar og nekte deg erstatning.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av trafikkskaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss