personskadesiden

Skal du kreve
erstatning etter kneskade?

Erstatning etter kneskade

Våre advokater hjelper deg få erstatningen du har krav på.

Erstatning etter kneskade bør kreves ved hjelp av advokat der kneskaden skyldes en trafikkulykke. Erstatningskravet vil omfatte hele tapet du har fått som en følge av kneskaden, og det kan være vanskelig å beregne dette. Videre kan det være vanskelig å vite hvordan du best skal fremme ditt krav om erstatning etter kneskade. En advokat som er vant til å jobbe med erstatningssaker og trafikkskade vil kunne hjelpe deg med å fremme erstatningskravet overfor det ansvarlige forsikringsselskapet.

Kneskader kan omfatte alle strukturer i kneet. På grunn av smerter er det ofte vanskelig å få gjennomført en god undersøkelse rett etter at ulykken har skjedd, og dette er noe som kompliserer behandlingen av kneskader.

En kneskade kan for eksempel være:

  • Kapsel- og ligamentskader
  • Akutt meniskruptur
  • Skade i kneets strekkeapparat

Hvilken type kneskade du har fått, og hvor alvorlig skaden er vil selvsagt være en av de avgjørende faktorene for hvordan trafikkskaden påvirker deg på både kort og lang sikt.

De aller fleste som får trafikkskader, får ikke alvorlige skader. Og av de som får alvorlige skader, så blir svært mange av disse igjen helt friske. Noen av dem som får en trafikkskade blir imidlertid dessverre ikke friske igjen, og mange av disse sliter både privat og på jobb. For disse kan erstatningsoppgjøret etter trafikkskaden være helt avgjørende for hvordan resten av livet blir - i alle fall økonomisk.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en sak om erstatning etter trafikkskade? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss