personskadesiden

Skal du kreve erstatning
etter trafikkulykke?

Hodeskade etter trafikkulykke

Har du fått hodeskade etter trafikkulykke, vil du ha krav på erstatning. Våre advokater har lang erfaring med erstatningssaker og hjelper deg mot forsikringsselskapet. Hør med oss idag.

Hodeskade skjer ofte etter trafikkulykke, og den som får en slik personskade kan da søke om erstatning fra det forsikringsselskapet som er ansvarlig bilulykken. Hvis du har fått en hodeskade og vurderer å kreve erstatning, bør du engasjere en advokat som har erfaring med trafikkskadesaker slik at du er best rustet til å få riktig erstatning.

En hodeskade kan ramme forskjellig; den kan ramme hodeskallen, hjernen, de bløte delene på hodeskallens ytterside, eller det kan være kombinasjoner av de nevnte skadene. Uansett hvordan hodeskaden har manifistert seg, kan den medføre store problemer for den skadelidte, og dermed også et betydelig krav på erstatning.

Hodeskader er alvorlige på grunn av hjernens plassforhold i hodeskallen. Hvis hodeskallen blir utsatt for et traume, eksempelvis i en motorsykkelulykke, så kan dette resultere i en sprekk eller et brudd i kraniet, som igjen kan gi skade også av hjernen. Dette kan f.eks. skje ved at en bensplint bli trykt innover og inn mot hjernen. Det kan da oppstå en blødning og økende trykk på hjernen, fordi hjernen ligger inne i skallehulen og dermed ikke har noen plass å utvide seg på.

Selv om hodeskallen ikke er særlig kvestet, er det likevel en mulighet for at hjernen er blitt skadet, f.eks. ved hjernerystelse. Man kan også oppleve at blodårer brister som følge av det store trykket som hodet utsettes for ved ulykker.

Hva skjer i en sak om erstatning etter trafikkskade? Les vår guide her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss